Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce

      Z dniem 1 września 2009 roku rusza konkurs na dotacje dla przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub planują inwestycje w województwie małopolskim Wsparciem objęte zostaną wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz których roczny obrót i/lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln euro. O dofinansowanie nie będą mogły starać się firmy z branży handlu detalicznego i sektora turystyki oraz te przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenie własnej działalności gospodarczej przed upływem 2 lat.

      Pomoc finansowa dla firm przewidziana została w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego w działaniu 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Udzielenie dotacji ma na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Przykładowe projekty kwalifikujące się do wsparcia obejmują następujące inwestycje:


  1.   Rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa,

  2.   Wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego,

  3.   Wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie świadczenia usług,

  4.   Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,

  5.   Unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,

  6.   Modernizacja środków produkcji.

     Dla mikroprzedsiębirostw do rozdysponowania przewidzianych zostało w tym roku 26 mln zł. Pojedyncza firma może liczyć na wsparcie w wysokości od 20 do 200 tyś zł. Poziom refundacji poniesionych kosztów to 40%. W przypadku powiatów brzeskiego, limanowskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ( z wyłączeniem miasta Tarnów), gorlickiego, nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz) - poziom dofinansowania wyniesie 45%.

      Przykładowo mikroprzedsiębiorstwo z Krakowa aby uzyskać maksymalną kwotę dotacji musi przeprowadzić inwestycję o wartości 500 tyś wydatków kwalifikowanych. Po rozliczeniu inwestycji dostanie zwrot 40% poniesionych kosztów tj. 200 tyś zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w terminie od 1 września do 10 września 2009 roku.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Opolskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Opolskie

  Newsletter