Proces planowania przy zakładaniu przedsiębiorstwa

Proces planowania przy zakładaniu przedsiębiorstwa

     Decydując się na założenie firmy najpierw należy zaplanować działania w kilkuletniej perspektywie. Nie można wyznaczać daty rozpoczęcia działalności bez wyraźnie wytyczonych etapów postępowania. Istotą planowania jest rozpoznanie przyszłości oraz zadań i środków potrzebnych do realizacji założonych celów. Planując założenie nowej firmy powinniśmy zacząć od dokonania wyboru istoty przedsięwzięcia oraz rodzaju prowadzonej działalności. Należy wybrać taki, który daje nam największe szansę powodzenia. Następnie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy dysponujemy wystarczającymi środkami na uruchomienie własnej firmy. Kolejnym zaś etapem jest już sporządzenie planu naszego przedsięwzięcia, czyli biznes planu.

 

W tworzeniu planu powinniśmy uwzględnić:
1) zadania produkcyjne, handlowe lub usługowe, czyli co stanowi istotę naszego przedsięwzięcia, jakie produkty lub usługi chcemy oferować, sieć sprzedaży, rynek zbytu
2) środki (zasoby), czyli np. materiały, personel, urządzenia

3) nakłady (koszty):

- koszty założenia np. maszyny, wyposażenie, opłaty prawne, licencje, opłaty (np. prąd), reklama początkowa

- koszty rozpoczęcia np. rodzaj działalności, lokalizacja, pomoc fachowa,
- koszty prowadzenia np. płace, reklama, ubezpieczenie, zaopatrzenie,
4) efekty finansowe, jakie uzyska się po zrealizowaniu zadań, czyli przyszłe zyski.


Reguły przy sporządzaniu planów:

- realności planu- zadania muszą być możliwe do wykonania przez firmę w danych warunkach rynkowych, np. granice czasowe dla osiągnięcia określonego zysku w sytuacji recesji na danym rynku

- alternatywne rozwiązania - opracowuje się różne możliwości tego samego planu i w przypadku, gdy początkowo wybrany wariant nie może być zrealizowany wybieramy kolejny, np. możliwość zmiany materiału w produkcji albo sposobu dystrybucji

- koncentracja- plan powinien tak łączyć wyznaczone cele i dostępne środki, by jak najszybciej wykonać zakładane zadania, czyli jak wykorzystać posiadany kapitał by jak najlepiej wypromować nowy produkt

- gospodarność- dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów przy jak najniższych kosztach np. poszukiwanie rozwiązań tanich i skutecznych

- elastyczność w planowaniu- możliwość dostosowanie planu do zaistniałych na rynku warunków, np. dostosowanie do nowych trendów, stylów

- określenie podstawowego ogniwa- określenie najważniejszych zadań decydujących o wynikach działania firmy i zapewnieniu środków na ich wykonanie, czyli wyznaczenie głównego celu np. zdobycie nowego rynku

Rodzaje planowania:
1. Strategiczne
- plan przyszłości, dzięki któremu o wiele łatwiej wytyczyć ścieżki postępowania i realizacji, obejmuje najważniejsze problemy działalności przedsiębiorstwa takie jak:

- misja firmy- zbiór wspólnych wartości i celów organizacji

- strategia firmy- plan rozwoju organizacji

- strategie marketingowe- rynek docelowy + odpowiednia kompozycja marketingu mix
2. Taktyczne – są opracowywane przez wyższy szczebel kierownictwa i stanowią konkretyzacje i aktualizacje planów strategicznych. Typowy plan taktyczny formułowany jest na okres jednego roku i składa się z części technicznej i finansowej np. o należy zrobić by wejść na nowy rynek, np. opracowanie planów zatrudnienia, zapotrzebowania materiałowego, rozwój bazy techniczno- produkcyjnej, krótkoterminowe plany zysków
3. Operatywne – zwane planami wykonawczymi obejmują konkretne zadania dla poszczególnych komórek i stanowisk na okres czasu do jednego roku. Są sporządzane przez najniższy szczebel zarządzający przedsiębiorstwem np. zakup materiałów, przeprowadzenie szkoleń, kampania reklamowa


    Im większa perspektywa czasowa, tym większy poziom ogólności, jednak im precyzyjniej zdefiniowane cele, oraz określone czasowo etapy realizacji, tym łatwiej do nich dojść.


Charakterystyka planowania strategicznego.

    Formułowanie strategii składa się z 4 etapów: ustalanie celów strategicznych, analizowanie otoczenia, analizowanie organizacji i próby wzajemnego dopasowania organizacji i otoczenia:


Korzyści wynikające ze sporządzania planu strategicznego:

    - ustala kierunek działania organizacji,
    - wyznacza zadania i metody ich wykonywania,
    - umożliwia przewidywanie problemów zanim powstaną,

    - pozwala rozróżnić okazje ryzykowne i pewne oraz dokonanie wyboru między nimi,

    - minimalizuje szanse popełnienia błędów.

Wady
planu strategicznego:

    - niebezpieczeństwo sztywnego przywiązania do planów, biurokratyzacja,

    - ograniczenie w wyborze jedynie do decyzji pozbawionych ryzyka, które ograniczają rozwój,

    - ograniczenie elastyczności organizacji.

Planowanie strategiczne jest podstawowa funkcja zarządzania, bez planowania zarządzanie byłoby chaotyczne i nieuporządkowane oraz nieprzewidywalne.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

    Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

  Newsletter