Staż z Urzędu Pracy

Staż z Urzędu Pracy
    Każdy bezrobotny do 25 roku życia oraz absolwent szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia, w okresie do 12 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu może odbyć płatny staż do12 miesięcy z Powiatowego Urzędu Pracy. Za dokształcenie osoby bezrobotnej zapłaci Powiatowy Urząd Pracy. Korzyści wynikających ze stażu dla przedsiębiorcy zatrudniający stażystę ponosi niższe koszty związane z zatrudnieniem osoby do wykonywania określonych czynności w firmie. Średnio, stażysta kosztuje pracodawcę połowę mniej niż pracownik zatrudniony na etat przy minimalnym ustawowo wynagrodzeniu.
    Warto jednak pamiętać, że celem stażu jest pomoc osobie bezrobotnej w zdobyciu koniecznych i praktycznych umiejętności, pozwalających na samodzielne wykonywanie pracy w wyuczonym zawodzie. To zobowiązanie właściciela firmy stanowi jednocześnie dla niego doskonałą okazję do pozyskania wartościowego, relatywnie „taniego" pracownika, którego bardzo łatwo jest ukształtować według potrzeb i profilu firmy. Młody, aktywny i ambitny stażysta to zasób, w który z całą pewnością warto inwestować. Inną sprawą jest to, że na konkurencyjnym dziś dla pracodawcy rynku pracy, znalezienie takiego zasobu jest niezmiernie trudne (zwłaszcza przez emigrację i wygórowane oczekiwania finansowe młodzieży).

    Dla osoby bezrobotnej natomiast staż może być doskonałą praktyką i wstępem do rozwoju kariery zawodowej, pod dwoma wszakże, podstawowymi warunkami: mamy wizję naszej ścieżki rozwoju zawodowego oraz ubiegany się o staż w instytucji, która nam ułatwi tą ścieżką podążać. Bez tego niestety, zbyt często okazuję się, że stażysta jest przypadkową osobą na przypadkowym miejscu, marnującą swój najcenniejszy aktyw, czyli wiedzę i czas, wyłącznie na kserowanie sterty firmowych dokumentów. Tzw. „stypendium" w wysokości 560 zł (brutto) miesięcznie, wypłacane stażyście przez okres związania z umową, z pewnością tylko pogłębi narastającą frustrację i zniechęcenie.

    Całością spraw związaną ze stażem lub innymi formami aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, (jak prace interwencyjne, roboty publiczne, czy przyuczenie do zawodu) zajmują się właściwe grodzkie lub powiatowe urzędy pracy. Pracodawca może zgłosić do Urzędu Pracy zapotrzebowanie na stażystę (ogłoszenie ogólne), bądź wnioskować o staż dla konkretnej osoby (zapotrzebowanie imienne). Odpowiednie regulacje prawne znajdują swoje umocowanie w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53 ust. 1 i 2).

wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Lubuskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Lubuskie

  Newsletter