Artykuły:

Jeżeli nasza firma przymierza się do zdobycia rynków zagranicznych, to powinniśmy się zainteresować programem PO IG 6.1 „Paszport do eksportu” organizowanym przez PARP. W ramach programu możemy otrzymać dotacje na realizację ...

     Udzielając kredytu, bank ponosi ryzyko, że nie zostanie on w całości spłacony przez dłużnika. Aby się uchronić przed niewypłacalnymi kredytobiorcami, banki muszą dokonywać wnikliwej oceny poziomu ryzyka, analizując ...

     Ciągle mało, mało...od babci już wyciągnęliśmy oszczędności jej życia...rodzice dali ile mogli...samemu już sprzedało się auto, a tu wciąż brakuje reszty funduszy na uruchomienie działalności gospodarczej. I co ...

    Każdy bezrobotny do 25 roku życia oraz absolwent szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia, w okresie do 12 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu może odbyć płatny staż do12 miesięcy z Powiatowego Urzędu Pracy. ...

    Pracodawca stwarzający nowe miejsce pracy dla osoby bezrobotnej może starać się o refundację z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów jego utworzenia. Można otrzymać prawie 19 tys. zł na utworzenie nowego stanowiska pracy. ...

     Każdy zdobyty klient to dodatkowe źródło dochodu, osiągnięty zaś zysk pozwala na dalsze inwestycje. Jednak nie zawsze wydany towar wiąże się z kilkoma zerami na koncie firmy. Często należności od klientów ...

    Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje obecnie nie tylko działania ze strony instytucji rządowych czy otoczenia biznesu. Swoje zainteresowanie okazują w formie wsparcia kapitałowego i nieformalnego także zamożni ...

     Leasing stał się w ostatnich latach coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców formą finansowania działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy firma nie spełnia surowych kryteriów wymaganych przy ubieganiu ...

    Planując swój dalszy rozwój, przedsiębiorstwa napotykają najczęściej na istotne bariery finansowe. Szczególnie ma to miejsce w początkowym okresie działalności, gdy firma nie ma jeszcze wypracowanych zysków, ...

      Podstawą rozpoczęcia wszelkich inwestycji w firmie jest kapitał. Często komercyjne banki odmawiają przedsiębiorcom przyznania kredytów inwestycyjnych bo nie są one w stanie udokumentować własnej wiarygodności ...

      Jeżeli masz bardzo dobry pomysł rozwoju własnej firmy ale brakuje ci funduszy na realizację inwestycji dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z Funduszy Venture Capital. Są to prywatne fundusze inwestycyjne ...

Wróć do kategorii...
W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel: 793 024 625
E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

Nasze e-booki:

Dotacje dla firm: Warmińsko - Mazurskie

Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

Czytaj więcej...
Dotacje dla firm: Warmińsko - Mazurskie

Newsletter