Artykuły:

Wśród znacznej grupy osób myślących o pozyskaniu dotacji krąży wiele mylnych przeświadczeń na ten temat, które skutecznie zniechęcają dużą liczbę potencjalnych wnioskodawców. Część z tych zniechęcających ...

Czym jest PROW? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowi instrument realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie ROW, czyli rozwoju obszarów wiejskich. Dokument określa cele, priorytety i zasady, na podstawie ...

Rusza konkurs na dotacje dla przedsiębiorstw woj. łódzkiego Dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przewidziane jest w Osi Priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, ...

Dotacje dla przedsiębiorstw województwa podkarpackiego Dofinansowanie inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców województwa podkarpackiego przewidziane zostało w Podkarpackim Regionalnym Programie Operacyjnym w następujących ...

Opolskie: dotacje dla sektora turystyki Przedsiębiorcy województwa opolskiego, którzy mają zamiar realizować inwestycje w sektorze turystyki mogą korzystać z dwóch form wsparcia: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

Podkarpackie: dotacje dla sektora turystyki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego przewiduje wsparcie przedsiębiorstw sektora turystyki w ramach Priorytetu 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1: Wsparcie ...

Dotacje dla przedsiębiorstw województwa śląskiego Dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przewidziane jest w: — Priorytecie I Badania i rozwój technologiczny, ...

        Jeśli masz firmę w obszarze turystyki i chcesz otworzyć obiekt hotelarki na terenie województwa małopolskiego lub zmodernizować już istniejący, to teraz masz szanse zrealizować swoje plany przy ...

      Chęć podjęcia starań o pozyskanie Funduszy Europejskich np. na założenie lub rozwój firmy nie jednokrotnie obiega nasze myśli. Wciąż powtarzające się spoty reklamowe, miasta oblepione bilbordami i plakatami, ...

    Dotacje unijne na rozwój firm pomału ruszają w poszczególnych województwach. Z każdym miesiącem machina rozdawania pieniędzy unijnych się nakręca. W większości województw programy dla firm już wystartowały, ...

    Od wejścia Polski do Unii Europejskiej, coraz więcej przedsiębiorców korzysta z pomocy finansowej UE. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek o dofinansowanie. O tym, czy nasza firma otrzyma fundusze na dalszy rozwój ...

      Dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przewidziane jest w Osi Priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działaniu III.2: Podnoszenie ...

      Z dniem 1 września 2009 roku rusza konkurs na dotacje dla przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub planują inwestycje w województwie małopolskim Wsparciem objęte zostaną wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa, ...

      Przedsiębiorcy województwa małopolskiego, którzy mają zamiar realizować inwestycje w sektorze turystyki mogą korzystać z dwóch form wsparcia: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

      Pisanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej nie jest łatwe. Ogromna ilość dokumentów, które koniecznie trzeba złożyć nie ułatwia zadania. Aby mieć szansę na realizację własnego pomysłu ...

     Wiele słyszy się o możliwościach dofinansowania różnych działań z programów pomocowych. Wiele osób chciałoby z  tych dotacji skorzystać okazuje się jednak, że napisanie wniosku nie jest sprawą ...

      W nowym okresie programowania 2007-2013 Polska otrzymała do rozdysponowania ogromną kwotę 90 mld euro. Nie jest więc bezzasadnym pytanie o to jak uzyskać dotację z przeznaczonych na ten cel środków. Aby uzyskać ...

      Ostatnio często słyszy się o dotacjach na różnego rodzaju innowacje wprowadzane w przedsiębiorstwach. Jest to związane z ogólną polityką Unii Europejskiej, a w szczególności ze Strategią Lizbońską ...

      Podstawą wsparcia polskich przedsiębiorców są programy unijne. Mogą one być realizowane na szczeblu krajowym w zakresie dużych, innowacyjnych przedsięwzięć lub na szczeblu regionalnym w ramach regionalnych ...

       W ramach programów unijnych przewidzianych na lata 2007-2013 polscy przedsiębiorcy dostaną rekordową ilość pieniędzy. Warto wiedzieć, że programy dzielą się na poszczególne priorytety oraz działania. ...

     Aby sięgnąć po unijne środki Polska musiała opracować szereg dokumentów programowych w oparciu o które będzie można starać się o dofinansowanie z unijnej kasy. Najważniejszym dokumentem jest Narodowa Strategia ...

Wróć do kategorii...
W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel: 793 024 625
E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

Nasze e-booki:

Dotacje dla firm: Łódzkie

Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

Czytaj więcej...
Dotacje dla firm: Łódzkie

Newsletter