Zainwestuj w fundusz

Zainwestuj w fundusz

     Fundusze inwestycyjne stają się coraz bardziej popularną formą inwestowania pieniędzy. Coraz częściej słyszy się także, że przedsiębiorcy wybierają je w alternatywie do lokat terminowych. By nie stracić na transakcji i wybrać właściwy dla siebie fundusz, trzeba przyglądnąć się dokładniej jego specyfice.

    Zanim zdecydujemy się zainwestować w fundusz, warto zainteresować się sytuacją na giełdzie i konsekwencjami, jakie taka inwestycja za sobą niesie. Wystarczy przypomnieć lipcową bessę, która doprowadziła do strat wśród inwestujących w fundusze, aby docenić, jak ważne jest posiadanie wiedzy z zakresu trendów rynkowych. Każdy inwestujący w fundusze musi umieć wyczuć moment, w którym mogą one przynieść zysk, a także odpowiednio reagować w obliczu spadków indeksów. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na giełdzie, które doprowadziły do strat wśród inwestujących w fundusze, warto dowiedzieć się jak najwięcej o lokowaniu w nich swoich dochodów.

    Czym jest fundusz inwestycyjny?

    Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych przez przedsiębiorców, osoby prawne, gminy czy osoby fizyczne. Wpłaty poszczególnych inwestorów tworzą kapitał, który jest większy od kapitału indywidualnych podmiotów i w ten sposób fundusz ma umożliwiać osiąganie wyższych zysków, w wyniku odpowiedniego inwestowania. Założeniem funduszy inwestycyjnych jest zarabianie dla inwestora większej ilości pieniędzy niż ten mógłby uzyskać z lokaty bankowej. Działalność funduszy inwestycyjnych została uregulowana w Ustawie o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku. Zgodnie z tym aktem, fundusz to osoba prawna, która zajmuje się wyłącznie lokowaniem pieniędzy pozyskanych w drodze publicznej lub niepublicznej sprzedaży jednostek członkowskich lub certyfikatów inwestycyjnych, dotyczących papierów wartościowych, instrumentów obrotu finansowego czy praw majątkowych.

    Na czym polega zasada dywersyfikacji ryzyka?

    Dywersyfikacja ryzyka to naczelna zasada funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Polega ona na inwestowaniu w dużą liczbę różnych lokat, co ogranicza do minimum ryzyko strat. W takiej sytuacji nawet duży spadek jednej z lokat nie będzie miał znaczącego wpływu na stan całego portfela inwestora.

    Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

    Główny podział funduszy inwestycyjnych polega na wyróżnieniu:
        - Funduszy otwartych, w których liczba tytułów uczestnictwa w funduszu jest zmienna, są to tzw. jednostki uczestnictwa
        - Funduszy zamkniętych, w których liczba tytułów uczestnictwa jest stała i są one zwane certyfikatami inwestycyjnymi.

    Ponadto, ze względu na sposób utworzenia funduszu, można wyróżnić:
        - Fundusze statutowe, czyli spółki o zmiennym kapitale akcyjnym
        - Fundusze umowne, czyli wyodrębnione masy majątkowe

    Ze względu na to, w co dany fundusz inwestuje, wyodrębnia się fundusze dotyczące:
        - Rynku obligacji,
        - Rynku akcji,
        - Rynku nieruchomości,
        - Rynku pieniężnego,

    Kto może zostać uczestnikiem funduszu?

    Uczestnikiem funduszu może zostać każdy, kto zdecyduje się zainwestować w niego swoje oszczędności. Fundusz można otworzyć osobiście lub korzystając z rozwoju sieci wirtualnej. Ten pierwszy sposób wiąże się z wizytą w biurze maklerskim lub banku, który zajmuje się dystrybucją jednostek uczestnictwa. Obecnie, takich oddziałów jest bardzo wiele, jednak nie są to wszystkie placówki. Aby założyć fundusz trzeba okazać dowód osobisty, podać NIP oraz numer konta bankowego, które będzie służyło do rozliczeń. W Internecie natomiast można się zarejestrować w elektronicznych bankach, czyli na internetowych stronach banków zajmujących się funduszami oraz na portalach o tematyce finansowej.

    Jak działa mechanizm zakupu jednostek uczestnictwa?

    Tworzenie funduszy inwestycyjnych w Polsce zostało zastrzeżone dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. To właśnie ono ma dążyć do tego, aby fundusz działał prawidłowo i zgodnie z prawem, bowiem ponosi odpowiedzialność przed osobami będącymi uczestnikami funduszu. Towarzystwo jest jednostką nadrzędną, w związku z czym klienci najczęściej korzystają z jego usług poprzez działalność dystrybutorów funduszu. Mogą nimi być banki, biura maklerskie lub samo Towarzystwo. Pieniądze, za które chcemy kupić jednostki uczestnictwa trafiają następnie do depozytariusza, który prowadzi rachunek funduszu. O tym, kto może pełnić rolę depozytariusza, piszemy niżej. Depozytariusz powinien kontrolować to, w jaki sposób środki są przechowywane oraz zgodność działań ze statutem funduszu i wspomnianą na początku artykułu ustawą. Ponadto obsługą naszego funduszu zajmuje się także agent transferowy, do którego przesyłane jest zlecenie otwarcia rejestru, który posiada każdy uczestnik. W takim rejestrze pojawiają się i są aktualizowane informacje o rozliczeniach transakcji i poleceniach wypłat w przypadku rezygnacji z funduszu.

    Jak inwestować w fundusze?

    Możemy inwestować na dwa sposoby: kupić jednostki uczestnictwa jednorazowo za większą kwotę pieniędzy lub regularnie inwestować mniejsze sumy. Sposób inwestowania zależy głównie od sumy środków, którymi dysponujemy. Mając większą ilość pieniędzy można zainwestować jednorazowo. Z kolei inwestowanie regularne wydaje się być bezpieczniejsze, bo zmniejszamy niebezpieczeństwo przepłacenia. Ponadto banki dla klientów regularnie inwestujących przewidują pewne bonusy i zniżki w opłatach.

    Co to jest Plan Systematycznego Oszczędzania?

    Plan Systematycznego Oszczędzania jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą dokonać długoterminowej inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnego. Opiera się on na systematyczności wpłat. Klient może samodzielnie określić okres oszczędzania i wysokość stawek, choć i tu istnieją pewne wartości minimalne, poniżej których nie można inwestować. W ramach Planu można inwestować w kilka różnych funduszy naraz, zarówno te akcyjne, papierów dłużnych, jak i zrównoważone.

    Czy inwestowanie w fundusze jest bezpieczne?

    Działalność funduszy jest objęta kontrolą przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Wiąże się to z istnieniem depozytariusza, którym może być bank posiadający duży kapitał własny lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. To te jednostki powinny zapewniać bezpieczeństwo zakupionym przez nas środkom finansowym.

    Jak wybrać dobry fundusz inwestycyjny?

    Na rynku istnieje obecnie wiele funduszy inwestycyjnych, które kuszą klientów swymi ofertami. Zanim jednak zdecydujemy się na wybór jednego z nich, należy dokładnie przeanalizować takie elementy, jak:
        - Poziom ryzyka,
        - Stopę zwrotu,
        - Politykę inwestycyjną funduszu,
        - Kwalifikacje osób zarządzających naszymi środkami.

    Analiza powyższych elementów może sprawić kłopot osobom, które nie zajmują się obrotem finansowym zawodowo, dlatego do pomocy najlepiej zatrudnić doradcę finansowego, który zrobi dla nas analizę opłacalności inwestycji. Warto ponadto stale obserwować zmiany na rynku instrumentów finansowych, a także sprawdzać kondycję poszczególnych funduszy.
 

wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Dolnośląskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Dolnośląskie

  Newsletter