Kredyt studencki - część 1.

Kredyt studencki - część 1.

     W związku z początkiem października, a zarazem początkiem roku akademickiego podejmujemy temat na czasie - temat kredytu studenckiego. Wiele osób nie wie czym jest kredyt studencki, wiele zastanawia się czy wziąć, a wiele być może nawet boi się takiego kredytu. Postaramy się naszymi artykułami przybliżyć ten rodzaj usługi finansowej dostępnej na naszym rynku.


      W pierwszej części omówione zostanie co to jest kredyt studencki, w drugiej zaś zamieścimy praktyczne porady dotyczące wykorzystania otrzymanych pieniędzy.
Podstawowe zasady działania kredytu studenckiego są takie same jak w przypadku innych kredytów „komercyjnych". Bank pożycza nam określoną kwotę, którą później musimy wraz z odsetkami spłacić. Różnicą między tym rodzajem kredytu, a zwykłymi kredytami bądź pożyczkami są preferencyjne warunki, na których jest on udzielany. Warunki te są na tyle korzystne, że warto naprawdę rozważyć kwestię powzięcia takiego zobowiązania, zwłaszcza w kontekście możliwości zagospodarowania przyznanej kwoty.


      O kredyt studencki może starać się każdy studiujący. Nie ma znaczenia rodzaj uczelni, ani tok studiów. Liczy się jedynie wiek ubiegającego się w chwili rozpoczęcia przez niego studiów. Należy tutaj odróżnić termin rozpoczęcia studiów od terminu ubiegania się o kredyt. Bank interesuje tylko to, że w chwili podjęcia studiów petent nie miał skończonych 25 lat, nieważne ile lat już studiuje. O kredyt mogą ubiegać się także doktoranci. Ograniczeniem w tym przypadku jest to, że wypłata kredytu studenckiego jednej osobie nie może trwać dłużej niż 10 lat.


Przykład:
Jan Kowalski rozpoczął studia w wieku 24 lat. Będąc na 4 roku postanowił ubiegać się o kredyt studencki. Pomimo tego, że ma obecnie 28 lat spełnia kryterium wiekowe niezbędne do otrzymania kredytu.


      Kolejnym warunkiem przyznania kredytu studenckiego jest dochód na członka rodziny, z której pochodzi student. Paradoksalnie, gdy w normalnych przypadkach bank interesują jak najwyższe dochody swoich potencjalnych klientów, tak w tym przypadku dochód ten nie może być zbyt duży. Kredyt studencki stanowi niejako pomoc dla pragnącej kształcić się, najbiedniejszej młodzieży. Jest on współfinansowany przez państwo, które pokrywa połowę jego rzeczywistego oprocentowania i bierze na siebie całość odsetek z lat studiów i późniejszego okresu karencji. W 2007 roku dochód na głowę w rodzinie ubiegającego się o kredyt, jako warunek przyznania, nie mógł być wyższy niż 2200zł (w bieżącym roku dochód ten będzie jeszcze wyższy). Jest to kwota dość wysoka, która powoduje, że wiele osób może korzystać z tej usługi.


      Jedną z podstawowych kwestii w przypadku kredytów jest ich zabezpieczenie/poręczenie. Student ubiegający się o kredyt dla siebie musi przedstawić zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 6 miesięcy osoby wybranej przez niego jako poręczyciela. Zaświadczenie to podlega weryfikacji w banku, w którym planujemy wziąć kredyt. Poręczycielem dla tych, którzy nie mają nikogo w rodzinie, kto spełniałby warunki banku, może stać się Bank Gospodarstwa Krajowego. Ze środków tego banku kredyt będzie zabezpieczony maksymalnie do 70% (do 100% dla sierot). Na podobnych zasadach poręczycielem (do 80% kwoty kredytu) dla osób pochodzących ze wsi może stać się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formalności związane z poręczeniem kredytu przez BGK lub ARiMR (ograniczenie do dwóch baków, które respektują to poręczenie - BG?? i Bank Zachodni WBK) załatwia się bezpośrednio w banku, w którym ubiegamy się o kredyt, co jest znaczącym ułatwieniem.


      Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć w wybranym przez siebie banku, oferującym ten rodzaj usługi, nie później niż do 15 listopada. Kwota miesięcznej raty kredytu, którą bank będzie nam wypłacał wynosi 600zł. Pieniądze będą wypłacane przez 10 miesięcy w roku, do czasu ukończenia studiów (do 6 lat w przypadku studiów dziennych, do 4 - doktoranckich). Przyznanie kredytu następuje w grudniu każdego roku, po rozpatrzeniu otrzymanych wniosków. Wypłata pierwszych pieniędzy z kredytu następuje mniej więcej w marcu. Student dostaje wówczas także wyrównanie rat kredytu od początku roku akademickiego.


      Spłata kredytu następuje po upływie 2-letniego okresu karencji od ukończenia studiów. Kredyt spłaca się przez okres co najmniej dwa razy dłuższy niż był brany, przez cały rok. Spłatę odsetek w trakcie trwania studiów i okresu karencji bierze na siebie Państwo. Oprocentowanie kredytu studenckiego jest bardzo atrakcyjne i wynosi obecnie około 3,5% rocznie, co stanowi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.


Przykład:

Jan Kowalski studiując w systemie dziennym, na 5-letnich studiach magisterskich, przed rozpoczęciem 3 roku postanowił wziąć kredyt studencki. Złożył wniosek do 15 listopada wraz z innymi wymaganymi dokumentami. W grudniu przyznano mu 600zł kredytu studenckiego miesięcznie. Pierwszą ratę dostał w marcu wraz z wyrównaniem za miesiące październik-marzec (5 miesięcy objętych wyrównaniem x 600zł = 3000zł). Łącznie przez 3 lata otrzyma 30 rat kredytu (3 rok studiów - 10 rat, 4 - 10, 5 - 10, razem 30 rat). Studia ukończył w normalnym czasie. Z początkiem 3 roku od ukończenia studiów rozpoczął spłatę kredytu. Spłacać go będzie przez 60 miesięcy, a więc przez 5 lat.


Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu studenckiego (różne banki mogą mieć jeszcze jakieś dodatkowe wymagania w zakresie dokumentacji):

 • - Wniosek o przyznanie kredytu,

 • - Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu na jednego członka rodziny,

 • - Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela kredytu z ostatnich 6 miesięcy. 


Banki, w których możemy ubiegać się o kredyt studencki:

 • - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,

 • - Bank Zachodni WBK S.A.,

 • - Bank Ochrony Środowiska S.A.,

 • - Bank PeKaO SA,

 • - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

 • - PKO Bank Polski S.A.,

 • - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

 • - Kredyt Bank S.A.


Podstawowe informacje:

  Termin składania wniosku

  Termin rozpatrzenia wniosku

  Termin wypłaty pierwszej raty plus wyrównania

Do 15.11.2008.


Grudzień 2008.


Luty-marzec 2009.


 

 

 

Wysokość wypłacanej miesięcznie raty kredytu

  Termin wypłaty


  Kiedy spłata kredytu


  Oprocentowanie kredytu

 Okres wypłacania kredytu


600,00zł


10 miesięcy w roku - miesiące roku akademickiego


W 3 roku od ukończenia studiów;


spłata ciągła przez wszystkie miesiące roku

Około 3,5%


Studenci dzienni - 6 lat;


Doktoranci - 4 lata.

wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Podlaskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Podlaskie

  Newsletter