Zasady gry

Zasady gry

       Kiedy w portfelu zaczyna robić się pusto, bądź już się zrobiło, człowiek zastanawia się skąd by tu wziąć więcej funduszy. Do głowy przychodzą dziwne pomysły. Gry liczbowe? Trzeba do nich mieć trochę szczęścia. Napad na bank? Odpada. Miło by było, gdyby dodatkowe pieniądze można było zarobić dzięki własnej sile, czy to mięśni czy umysłu. Taka sposobność nadarza się, kiedy rozpoczniemy zabawę na giełdzie. Aby jednak móc korzystać z tego bogatego źródła, warto zapoznać się z jej podstawami i zasadami gry.

      Giełda oznacza miejsce, w którym kupujący i sprzedający zamieniają się określonymi towarami, po uprzednim zaakceptowaniu ich ceny. Idąc dalej w terminologię, należy wyjaśnić, iż Giełda Papierów Wartościowych, znajdująca się w Centrum Giełdowym w Warszawie, jest jedynym rynkiem w naszym kraju, na którym można dokonywać transakcji, dotyczących obrotu towarem, jakim w tym wypadku są papiery wartościowe. Te zaś, istnieją w postaci zapisów elektronicznych w systemie komputerowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. W tym rejestrze istnieją także wszystkie zapisy, dotyczące transakcji giełdowych.

      Na polskiej Giełdzie funkcjonuje, tak zwany rynek kierowany zleceniami. Znaczy to, iż kursy kształtowane są poprzez ceny zawarte w cenach proponowanych przez inwestorów. Dzięki temu na Giełdzie cena papieru wartościowego jest odbiciem jego wartości i wartości firmy, która go wyemitowała. W obrocie, na warszawskiej Giełdzie, mogą się znaleźć:Papiery wartościowe

 •   1. Aukcje.
 •   2. Certyfikaty inwestycyjne.
 •   3. Obligacje Skarbu Państwa.
 •   4 Obligacje emitentów innych niż Skarb Państwa lub  Narodowego Banku Polskiego

Prawa do papierów
Wartościowych


 •   1. Prawa do nowych akcji.
 •   2. Prawa poboru.
Instrumenty pochodne

 •  1. Kontrakty terminowe:
  •   a) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe
  •   b) kontrakty terminowe na kursy walut
  •   c) kontrakty terminowe na kursy akcji

 •   2. Warranty.
 •   3. Opcje.
 •   4. Jednostki indeksowe.


      Papiery wartościowe trafiają na Giełdę po zgodzie Zarządu Giełdy, wraz z upoważnieniem Rady Giełdy. Decyzja ta jest dokładnie przemyślana- jest poddana szczegółowej analizie i ocenie finansów spółki, który chce wypuścić papiery w obieg. W momencie, gdy Rada ma jakiekolwiek wątpliwości ma prawo do odmowy dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu.

      Kiedy papiery wartościowe, danej spółki, trafią na rynek, zostaje określona, m. in.: liczba wprowadzonych papierów wartościowych, rynek i system notowań, dni sesji (czyli dzień kiedy sesja się odbywa; wolne dni bez sesji to, na przykład 25 grudnia), sesję giełdową, na której odbędzie się pierwsze notowanie oraz możliwe ograniczenia.

      Kolejną, ważną kwestią jest to, że od 1 maja 2004 roku, został wprowadzony nowy podział rynków.
Obrót papierami odbywa się na:

        - rynku podstawowym
- wymaga on, właściwej wartości i rozproszenia akcji oraz publikacji przez spółkę, sprawozdań
          finansowych za okres 3 lat

        - rynku równoległym
- emitent musi potwierdzić, iż w jego przypadku nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe bądź 
          likwidacyjne.


      Handel na Giełdzie prowadzony jest w określonym miejscu i czasie. W Warszawie, sesje odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.35, w siedzibie Giełdy, na tak zwanym „parkiecie".

      Obrót polega na zasadzie opierania się o składane przez inwestorów zlecenia, czyli na ofertach kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, które są notowane na Giełdzie. Kurs, czyli określenie ceny, jest prowadzony w dwóch systemach:

       - w systemie kursu jednolitego-
notowania są opierane na procedurze fixingu (wyznaczenie ceny papieru wartościowego na podstawie wcześniej złożonych zleceń.).W tym systemie wszystkie transakcje dla danego papieru zawierane są po tym samym kursie.

       - w systemie kursu ciągłego
- notowania kurs papieru wartościowego zmieniają się od transakcji do transakcji. Transakcje zawierane są na podstawie przyjmowanych na bieżąco zleceń i realizowane po różnych cenach.

      Inną możliwością nabycia papierów wartościowych jest transakcja pakietowa, czyli zakup/sprzedaż dużych pakietów papierów wartościowych, poza notowaniami. W tym przypadku ta transakcja nie wpływa na określenie kursu na sesji. Obrazując to, może to zostać porównane do zakupów w hurtowni- im więcej tym taniej, co nie ma wpływu na cenę detaliczną produktu, jakim w tym wypadku jest papier wartościowy.

      Pomocni są pracownicy Giełdy- stereotypowi Panowie w białych koszulach i czerwonych szelkach - maklerzy. Są to osoby, które figurują na liście maklerów, zdały egzamin obejmujący znajomość przepisów oraz praktykę, ukazującą zdolność do wykonywania zadań giełdowych. To oni odpowiadają za zlecenia maklerskie, to znaczy oferty kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Dzięki pluralizmowi tychże zleceń inwestorzy mają szerokie pole manewrów, jeśli idzie o strategie. Inwestor ma prawo kosztem ceny, przyśpieszyć transakcję, bądź uzależnić zadanie od kształtowania się obrazu Giełdy.

      Polski rynek papierów wartościowych posiada wiele unikalnych cech, których nie sposób omówić w kilku zdaniach. Wypada poznać jego podstawy, ale nauczyć się go trzeba samemu, metodą prób i błędów. Nie musi się być geniuszem, by móc zarobić fortunę. Równie jest proste: szczęście w połączeniu z odrobiną ostrożności, ale i z lekką nutką ryzykanctwa dać może oczekiwane rezultaty.

wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Dolnośląskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Dolnośląskie

  Newsletter