Per aspera ad astra - Przez trudy do gwiazd

Per aspera ad astra - Przez trudy do gwiazd

      Człowiek od zarania dziejów starał się okiełznać to, co go otaczało. Najpierw stworzył sobie warunki do przetrwania. Dał sobie dach nad głową i jedzenie. Potem stał się Panem ognia, niczym jeden z leniwców w znanej kreskówce. Kiedy już zapewnił sobie podstawowe pragnienia z Piramidy Maslowa, postanowił zbadać to, co ponad nim. Chciał się spełnić transcendentnie i zainteresował się gwiazdami. Astrologia w starożytności stała się nie tylko hobby, ale przede wszystkim nauką, która dała podstawy prawne do władania krajem i rozwoju religii. Podczas rozwoju chrześcijaństwa gwiazdy i ich znaczenie były bardzo mocno negowane. Nie zmienia to jednak faktu, że nigdy nie były one obojętne.

      Współcześnie rozgwieżdżone niebo także zwraca swoją uwagę, nie tylko własną estetyką. Okazuje się, że astrologia ma znaczenie nawet dla człowieka XXI wieku. Mimo tego, że wróżki, wróżbici, czarodzieje, czy jeszcze inne licho, zeszli do podziemia, to nie znaczy to, że ich usługi nie są wykorzystywane. Przez samotne kobiety, które chcą się dowiedzieć czy spotkają miłość swojego życia, przez nastolatki, mężczyzn (choć się do tego nie przyznają...), babcie, dziadków i tak dalej. Nie jest to jednak tekst o tym jak założyć astrobiznes, ale jak go połączyć i wycisnąć z niego to co najlepsze.

      Prowadząc własną firmę, należy pamiętać jak ważny jest marketing i wszelkie problemy z nim związane. Ówcześnie termin ten znaczy tyle, co bycie świadomym, że „klient nasz Pan" i jego potrzeby są na pierwszym miejscu. Kontynuując tę myśl -jest to proces zaspokajania ów wymagań konsumenckich, przy jednoczesnym zysku dla przedsiębiorstwa. Narzędzia marketingu to badania rynku, ustalanie cen i sprzedaży. Ale czy na pewno to już wszystko?

      Zaczyna się nowa era dla tej dziedziny rynkowej, a na imię jej Marketing Astrologiczny. Nie jest to nic innego, jak połączenie marketingu i...astrologii.

      W biznesie zostały już poznane mariaże wiedzy astrologicznej z kierowaniem inwestycjami lub obserwowaniem Giełdy. Nawet prognozuje się hossę i bessę względem astrologicznych czynników.

      Sam marketing astrologiczny to uzupełnienie istniejących już technik zabiegów marketingowych, które do tej pory były uboższe o wiedzę tajemną. Po zapoznaniu się z innowacyjnością tej dziedziny, osoby nią zajmujące się, będą w stanie przewidzieć zachowanie klienta i dobrać odpowiednie dla grupy produktów. Kolejne zastosowanie dla marketingu astrologicznego znalazło swoje miejsce w reklamie. Osoby odpowiedzialne za jej formułę i wygląd, będą mieć możliwość zastosowania przekazu, który będzie wzorowany na wymowie i barwności astrologicznej. Podobno dzięki tej technice, można uniknąć odwołania się do przekazu podprogowego, który etycznie jest zabroniony. Polega on się bowiem na rejestracji informacji bez świadomie. Bodźce podprogowe trwają zbyt krótko, by mogły być zauważone w sposób świadomy. Czynią one ich odbiorców bezbronnymi i co gorsza sugerują, że sugestia jest potraktowana jako własna myśl lub pragnienie. Zmusza to do zakupu produktu reklamowanego za pomocą przekazu podprogowego.

      Marketing astrologiczny użytkuje to, co korzystne z naturalnych potrzeb konsumenta. Czy one są? To potrzeby wynikające ze sposobu postrzegania otaczającego nas świata i cechy, które są reprezentowane przez danego człowieka. Dla reklamy znaczy to tyle, co zachęcenie do kupna produktu w sposób samoistny. Wystarczy tylko uświadomić potrzeby, a wówczas nie jest odczuwana natarczywość kolorowych obrazków z telewizora.

      Wracając do dobrania grupy produktów do danej osoby, to należy wiedzieć jak to zrobić. Według marketingu astrologicznego odpowiedzi trzeba szukać pośród, właśnie astrologicznych dywagacji. Udało się ustalić, jak ogromny wpływ na odbiorców mają siły astrologiczne. Okazało się, że każdy z dwunastu znaków zodiaku oraz parametry astrologiczne jego właściciela, mają duży wpływ na to, co klient zakupi. Jeśli opinie te są rzeczywiście tak dobre, jak dobry mają marketing, to wkrótce nie będzie potrzeby manipulacji. Wystarczająca będzie wiedza, że klient to zodiakalne ryby, a jego żona to Panna. Da nam to nowy, intensywny instrument w marketingu.

      Warto również wspomnieć dlaczego specjaliści tej dziedziny, zwrócili się ku niekonwencjonalnym rozwiązaniom. Prawdopodobnie uświadomi sobie, że być może narzędzia, jakie daje psychologia czy też socjologia mogą być niewystarczające w walce o konsumenta.
Poza tym, marketing jest wynalazkiem stosunkowo młodym i ciągle poszukuje dziewiczego oręża. Jest on, jak wiadomo, ściśle związany z handlem i musi wychodzić naprzeciw potrzebom, panującym na rynku. Skoro więc, zaistniała luka, postanowiono ją wypełnić właśnie astrologią.

     W tradycyjnej konwencji marketingowej wyróżnia się wiele zagadnień:

  - ocenianie możliwości rynkowych i prowadzenie do ich zaspokojenia
  - określenie popytu i jego odbiorców
  - wypracowanie, na podstawie powyższych danych, strategii i rozpropagowania produktu
  - przygotowanie ów strategii i określenie ceny
  - wykorzystanie wszelkich form reklamowych i informacji o danym produkcie, w celu jego rozpropagowania


      Działania marketingowe również są podzielone na grupy:

 • 1/ cena- na potrzeby marketingowe, jest to zespół decyzji cenowych, które mają na celu ustanowienie ceny, akceptowalnej przez nabywcę, ale przy zyskach dla producenta/ sprzedawcy.
 • 2/ produkt- tu jest to każdy obiekt rynkowy, który znajduje się w ofercie rynkowej. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, a nawet idea.
 • 3/ dystrybucja- są to wszystkie czynności, które wiążą się z pokonaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między lokalizacją produkcji, a sferą konsumpcji
 • 4/ promocja- to oddziaływanie na potencjalnych klientów produktów firmy. Działania te polegają na udzielaniu informacji, które mają za zadanie zwiększyć wiedzę na temat produktu i powiedzieć jak najwięcej o firmie, w celu stworzenia odpowiednich warunków na rynku zbytu.


      Zdarza się również, że do tego podziału zostają włączone inne elementy, takie jak: ludzie, świadectwo materialne, opakowanie, przyzwolenie, rekomendację itp. Można by było wymienić ich jeszcze więcej. Skoro tak wiele jest współgrających ze sobą czynników, to dlaczego by nie dołączyć do tej orkiestry instrumentu o nazwie astrologia?

      Przy założeniu, że marketing ma trzy zadania do wykonania: pozyskanie klienta, sprawienie by klient kupował więcej ,a potem częściej, musi on wykorzystać każdą jedną możliwość ich realizacji. Pod warunkiem, że są to czynniki zgodne z prawem i etyką, to znaczy, że są warte wykorzystania. Jeśli takowe ukazują się w kryształowej kuli i w gwiazdach, to lepiej z siłami wyższymi nie dyskutować.

wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Śląskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Śląskie

  Newsletter