Pomoc nie od święta

Pomoc nie od święta

      „Gdybym trafił szóstkę w totka to wybudowałbym dom, kupił sobie sportowy wozik, pojechał na wycieczkę dookoła świata i kupiłbym żonie wymarzone futro z norek" - tak mówi potencjalny Kowalski o swoich, jakże przyziemnych marzeniach. „Aha!" - dodaje po chwili- „jeszcze z milionik przekazałbym na cele dobroczynne" Otóż to! Człowiek nie jest samotną wyspą i kiedy jego żądze zostaną zaspokojony myśli jak nakarmić własną duszę dobrymi uczynkami.

      W związku z tym, że Kowalski jeszcze tych milionów nie wygrał (ale żyje nadzieją do najbliższego losowania...a potem do kolejnego...a potem znów nadchodzi poniedziałek i trzeba powrócić do szarej rzeczywistości), zazwyczaj jego portfel na cele charytatywne otwiera się w okolicach świąt bożonarodzeniowych. Są jednak ludzie dobrego serca i chcą wyciągnąć rękę z pomocą do innych. A i tak grupa dzieli się ta tych, którzy wzbogacają konta organizacji hojnym datkiem i takich, co chętnie samemu nieśliby pomoc tworząc fundacje. Zazwyczaj ci przedstawiciele homo sapiens są już usatysfakcjonowani finansowo i chcieliby w alternatywny sposób skorzystać z dobrodziejstw finansowych. Nie dla siebie. Tylko dla innych.

     Encyklopedyczna wiedza przedstawia fundację jako ofiarowanie czegoś, zbudowanie czegoś na własny koszt do użytku społeczeństwa. W świetle prawa jest to działanie organizacji pozarządowych w Rzeczpospolitej Polskiej (nie jest ważne czy w tej trzeciej czy czwartej RP...) w sposób wolny, co gwarantuje przepis Konstytucji RP z 1997 roku stosownie do art. 12 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno- zawodowych, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji". Zatem fundacja jest organizacją:
     - utworzoną dla celów społecznych lub gospodarczo użytecznych
     - stworzoną przez fundatora, czyli osoby fizyczne- niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca
       zamieszkania, bądź przez osoby 
       prywatne mające siedzibę w Polsce lub za granicą, które złożyły oświadczenie o ustanowieniu
      fundacji

     - otrzymującą osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
     - bezdochodową- oznacza to, iż jakiekolwiek datki uzyskiwane przez fundację na jej cele
       charytatywne, na przykład na budowę szpitala czy pomoc materialną dla dzieci z rodzin
       najuboższych


      Skoro Kowalski po zapoznaniu się z terminologią, dalej jest zainteresowany rozpoczęciem tego typu organizacji warto przedstawić mu meandry, krok po kroku, jak założyć fundacje.

      Pierwszym, niepisanym obowiązkiem jest zaproponowanie swoim kolegom współpracy. Wystarczy wyjaśnić im, że niesienie pomocy jest bardzo prestiżowym zajęciem. Co prawda nie przynosi ono korzyści finansowych, ale niesie za sobą szereg profitów, takich jak:
     - darmowa i skuteczna reklama
     - podniesienie prestiżu firmy

     - wyróżnianie się na rynku (nie każda działalność posiada własną fundacje)
     - stworzenie nowych miejsc pracy (szczególnie dla wolontariuszy, których nie brak wśród
       uczniów, studentów, ale także osób
       starszych)

     - spokój ducha
     - poczucie spełnienia
     - satysfakcja

      Prawdopodobnie trzy pierwsze punkty brzmią wartościowo to dla firmy, to dla równowagi trzy kolejne pozwolą urosnąć moralnie fundatorowi o parę centymetrów. Jeśli te argumenty nie podziałają to warto jeszcze sięgnąć po dobrą whisky do barku i omówić ten problem jeszcze raz...

     Kolejnym etapem jest złożenie przez fundatorów oświadczenia dobrej woli o założeniu fundacji. Ten dokument, w formie aktu notarialnego powinien określać cel oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Kiedy mowa o postanowieniach można puścić wodze fantazji. Fundacja może wspierać określoną instytucję (np. Szpital dziecięcy), grupę ludzi (np. bezdomni), walczących z daną chorobą (np. mukowiscydoza), ale może też pełnić rolę fundacji naukowej, wspierając uczniów, instytucje naukowe czy konkretne projekty.

      Następnie konieczne jest sporządzenie i uchwalenie statutu. Będzie on określał podstawy działania fundacji. Powinien on informować o nazwie, siedzibie i majątku, a także o wspomnianych już celach, zasadach, formach i zakresu działalności, a także mówi o składzie i organizacji zarządu, sposobie powoływania oraz obowiązkach i uprawnieniach tego organu i jego członków. Oprócz tych koniecznych treści statut może zawierać inne postanowienia, dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, opcji połączenia z inną fundacją także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów.

      Konieczne również jest dokonanie wpisu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. I wtedy nasze starania stają się zmaterializowane ponieważ w chwili wpisu fundacja otrzymuje osobowość prawną. Rejestr prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze). Aby dokonać wpisu należy dostarczyć formularze: KRS- W20 i załącznik KRS- WK. Są one dostępne zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej, do pobrania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wraz z nimi winno się złożyć wszystkie dokumenty z zebrania w oryginale oraz statut w trzech egzemplarzach.

      Jeśli chodzi o kwestię opłat, to kształtuje się ona następująco: od rejestru pobierana jest opłata w wysokości 500 zł, a jeśli jednocześnie ma być dokonany wpis w rejestrze przedsiębiorców (w wypadku gdy fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą) wysokość wpisu równa się 1000 zł. Kolejnym wydatkiem z uwagi na to, iż wpis powinien zostać opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym i publikuje obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, a także Kodeks postępowania cywilnego i właśnie ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest on wydawany przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Ta czynność również jest objęta opłatą w wysokości 500 zł. Natomiast za ogłoszenie następnych wpisów koszt to 250 zł. Dopiero po dokonaniu wpisu fundacji istnieje możliwość złożenia wniosku o nadanie numeru REGON, który jest 9- cyfrowym ciągiem identyfikującym podmiot gospodarczy. Po jego otrzymaniu składa się wniosek, zwolniony z opłat, o wpisanie tego numeru do KRS.

      Reasumując powyższe dane, do założenia fundacji jest nam potrzebne ok. 1750 zł, ale przede wszystkim dobra wola i chęć niesienia pomocy innym. Pieniądze to rzecz nabyta, fundacja to trochę pracy, natomiast uśmiech na twarzy podopiecznych- bezcenny.

wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Podlaskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Podlaskie

  Newsletter