Pracownicy do szkoły!

Pracownicy do szkoły!

      Jesteśmy dumni ze swojej firmy. Przynosi nam wiele zmartwień, ale przede wszystkim przepełnia poczuciem satysfakcji. Traktujemy ją jak własne dziecko. Dbamy, chuchamy... Jeśli jednak nie prowadzimy działalności jednoosobowej, powinniśmy pamiętać, że jej wizerunek jest budowany przez każdego, zatrudnionego pracownika. Warto zatem pomyśleć o podniesieniu kwalifikacji zawodowych, nie tylko swoich, ale i podwładnych. Nie możemy więc sprawiać trudności osobnikowi, który jest chętny do nauki, w zakresie związanym w obejmowanym stanowiskiem.

     Co więcej pracownik ma możliwość domagania się skierowania na studia czy kurs, a pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia szkoleń. Zostało to potwierdzone przez Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 25 maja 2005 roku (I PKN 657/99, OSNP 2001/22/660). Nie należy jednak dopuszczać do sytuacji spornych w tej kwestii- bardziej wykwalifikowany podwładny to pożytek dla całej firmy.

      Po raz wtóry warto zwrócić uwagę na to, że szef powinien się wyzbyć jakichkolwiek dyskryminacji promując pracownika dodatkowymi szkoleniami. Płeć, wyznanie religijne czy orientacja seksualna nie mogą stanowić o podważeniu decyzji o wysłaniu na kurs.

      Pracownik może zdobywać nowe doświadczenia zarówno z polecenia służbowego jak i dobrowolnie. W tym drugim przypadku nie ingerujemy w tok kształcenia, ani nie mamy na niego żadnego wpływu. Jeśli to kierownictwo decyduje o podjęciu nauki wydaje skierowanie dla pracownika. Wówczas obowiązkowo przysługuje mu urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy (płatne na zasadzie wynagrodzenia urlopowego). W momencie gdy osoba dokształca się bez „błogosławieństwa" swojego szefa może uzyskać urlop i zwolnienie z części dnia pracy, ale jedynie w sposób bezpłatny. Jest to dobra wola pracodawca- nie musi on tego zapewnić.

      Wydanie skierowania jest związane z podpisaniem dodatkowej umowy z pracownikiem, mówiącej o podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Jednak przepisy jej dotyczące nie są do końca sprecyzowane, tak więc umowa ma prawo mieć formę ustną. Dla bezpieczeństwa obu stron lepiej sporządzić ja w wariancie pisemnym, określając w niej szczegółowo wzajemne prawa i obowiązki. Powinno znaleźć się tam:

  - Rodzaj i kierunek studiów
  - Okres nauki pracownika
  - Ustalenia w sprawie urlopu szkoleniowego
  - Wysokość zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika
  - Ustanowienie dotyczące togo, jak długo pracownik ma obowiązek przepracować po
     zakończeniu edukacji
  - Sankcje związane z niewypełnieniem obowiązków przez pracownika związanych
    dokształceniem

      Formularze tego typu umów są dostępne na stronach internetowych i możne je bezpośrednio wydrukować. Taka krótka czynność znacznie ułatwi nam współpracę na tej płaszczyźnie.

      Omawiając urlopy szkoleniowe trzeba pamiętać o kilku regułach. Przede wszystkim przyznawanie ilości dni (nie wolno przeliczać tego urlopy na godziny- udziela się go tylko w formie „dniówek"!), jest zależne od rodzaju szkoły do jakiej uczęszcza pracownik. Nie udostępnia się go na takich zasadach jak wypoczynkowego, czyli na godziny lecz na dni, niezależnie ile czasowo powinien pracować w danym terminie. Najwięcej kontrowersji snuje się wokół pytania, czy należy udzielić urlopu wyłącznie na dni pracy czy też na te wolne od niej. By rozwikłać tę wątpliwość winno się zastanowić jakim celom służą dane dni wolne. Przysługują one pracownikowi przede wszystkim na naukę, dlatego nie powinny one dotyczyć dni wolnych od obowiązku pracowniczego. Ma on poza tym pewną celowość- korzystać z niego można kiedy odbywają się przygotowania do sesji egzaminacyjnej. Z tego względu urlop nie wykorzystany w danym roku akademickim nie przechodzi na następny. Nie przysługuje za niego ekwiwalent pieniężny. W związku z czym jeśli pracownik nie wykorzysta go w czasie egzaminów, to on po prostu „przepada". Tak wyglądają poszczególne wymiary urlopu szkoleniowego, w zależności od rodzaju szkoły

FORMY SZKOLNE
Okoliczności uprawniające do urlopu lub zwolnienia z pracy

Ilość urlopu lub zwolnienia z pracy

Egzaminy końcowe w szkołach ponadpodstawowych

6 dni roboczych

Matura po ukończeniu szkoły średniej

6 dni roboczych

Nauka w trybie wieczorowym

5 godzin tygodniowo zwolnienia z części dnia pracy

Nauka w trybie zaocznym

12 dni roboczych w każdym roku szkolnym na udział w konsultacjach (ćwiczenia obowiązkowe)

Studia wyższe w trybie wieczorowym

21 dni roboczych w roku akademickim i 21 dni na przygotowanie pracy magisterskiej i jej obrony na ostatnim roku studiów

Studia wyższe w trybie zaocznym

28 dni roboczych w roku akademickim oraz 21 dni na przygotowanie do pracy magisterskiej i jej obrony na ostatnim roku studiów

Nauka w trybie mieszanym

Proporcjonalnie do czasu trwania studiów dziennych i zaocznych

FORMY POZASZKOLNE

Okoliczności uprawniające do urlopu lub zwolnienia z pracy

Ilość urlopu lub zwolnienia z pracy

Studia podyplomowe zaoczne

28 dni roboczych na cały okres trwania nauki

Przygotowanie się do egzaminów kończących studia wieczorowe lub zaoczne podyplomowe, staże, specjalizacje i kursy samodokształcające

Do 6 dni roboczych

Obowiązkowe konsultacje (kurs zaoczny)

2 dni w miesiącu

Wieczorowe studia podyplomowe, kursy, seminaria

5 godzin tygodniowo


      Po zapoznaniu się z przepisami widać, że nie taki diabeł straszny jak go malują- nie ma się co obawiać przy wysyłaniu pracowników z powrotem do szkolnej ławy. W tym całym rozgardiaszu nie zapominajmy też o sobie- byłoby głupio gdyby pracownik z naszego polecenia, dokształcał się na szczeblu wyższym, niż ten przez nas posiadany...

wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Opolskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Opolskie

  Newsletter