Dotacje unijne na turystykę dla przedsiębiorców w Małopolsce

Dotacje unijne na turystykę dla przedsiębiorców w Małopolsce

        Jeśli masz firmę w obszarze turystyki i chcesz otworzyć obiekt hotelarki na terenie województwa małopolskiego lub zmodernizować już istniejący, to teraz masz szanse zrealizować swoje plany przy pomocy funduszy unijnych! Już niebawem rusza nabór wniosków na Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury turystycznej" Schemat D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych" z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).


Kto może się starać o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy (mikro-, mali- i średni-) prowadzący działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu.

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja firma może ubiegać się o tego typu dofinansowanie porównaj typ działalności z poniższymi klasami:

 • - rok 2004: 55.1, 55.2, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72;

 • - rok 2007: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 79.1, 79.9, 93.1, 93.2 oraz klasa PKD 91.03).


Wystarczy, gdy działalność firmy dotyczy chociaż jednej z grup PKD (np. 55.1)


Dostaniesz dofinansowanie na inwestycję związaną z:

 • - budową nowych obiektów hotelarskich,

 • - rozbudową istniejących obiektów hotelarskich,

 • - podniesieniem standardów istniejących obiektów noclegowych poprzez jej dostosowanie do wymagań bazy hotelarskiej z wyłączeniem obiektów agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawienie namiotów w istniejące schroniska,

 • - inwestycje w istniejące schroniska.


Przez obiekt hotelarski rozumie się:

 • - hotel,

 • - motel,

 • -pensjonat,

 • - kemping,

 • - dom wycieczkowy,

 • - schronisko młodzieżowe,

 • - schronisko,

 • - pole biwakowe.


        Preferowane będą projekty związane z rozwojem bazy noclegowej i infrastruktury turystycznej wokół obiektu.


Ile można otrzymać dofinansowania?

30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu - ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

40% wartości kosztów kwalifikowanych projektu - MAŁE I MIKROPRZEDSIŚBIORSTWA

Powyżej podany jest % dofinansowania unijnego liczony z całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty kwalifikowane to wszystkie poniesione na potrzeby projektu przez przedsiębiorcę koszty, na które można dostać dotację.

Przykład:

Projekt obejmuje wyposażenie pokoi hotelowych w telewizory i czajniki bezprzewodowe, których wartość całkowita wynosi 20 000,00 PLN brutto. Twoja firma ma możliwość zwrotu podatku VAT, więc jest on niekwalifikujący się do dofinansowania gdyż będziesz mógł go odzyskać, a zatem:

Całkowita wartość projektu: 20 000,00 PLN brutto

Wysokość dofinansowania: 40%

Koszty kwalifikowane: 20 000,00 PLN - 3 606,56 PLN (22%) = 16 393,44 PLN netto

Wysokość dotacji: 16 393,44 PLN * 40% = 6 557,38P PLN


Ile wynosi wysokość wkładu własnego?

70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu - ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

60% wartości kosztów kwalifikowanych projektu - MAŁE I MIKROPRZEDSIŚBIORSTWA

Powyżej podany jest % wkładu własnego jaki należy zapewnić podczas realizacji projektu.

 

Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia:

Minimalna kwota wsparcia: 300 000,00 PLN

Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2 000 000,00 PLN

Powyżej podana jest minimalna i maksymalna wartość dofinansowania projektu. Czyli te 30% (dla średnich-) i 40% (dla mikro- i małych- przedsiębiorstw) musi wynosić minimum 300 000,00 PLN.

 

Forma płatności:

Refundacja wydatków - polega na zwrocie już poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów w ramach projektu. Właściwa Instytucja przekazuje pieniądze na konto projektu po okazaniu dokumentów finansowych (rachunków, faktur, itp.)


PRZYKŁAD PROJEKTU


Beneficjent:

Hotel XYZ w Małym Cichym (woj. małopolskie) zatrudnia 25 osób - MA?�E PRZEDSIEBIORSTWO i planuje następujące inwestycje:


Typ projektu:

Podniesienie standardu usług w hotelu poprzez remont części ośrodka i wymianę wyposażenia:

 • - zakup sprzętu (300 000 PLN),

 • - mebli (200 000 PLN),

 • - wymianę instalacji i sanitariów (500 000 PLN)

 • - rozbudowa kuchni (500 000 PLN)


Wartość projektu

1 500 000,00 PLN


Wartość dofinansowania:

1 500 000,00 * 40% = 600 000,00 PLN


Wielkość wkładu własnego:

Wielkość projektu - kwota dofinansowania = wkład własny

1 500 000,00 PLN - 600 000,00 PLN = 900 000,00 PLN


wróć do kategorii... Autor: Magdalena Walczyszyn

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Warmińsko - Mazurskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Warmińsko - Mazurskie

  Newsletter