Jak kultura i media wpływają na strategię marketngową?

Jak kultura i media wpływają na strategię marketngową?

     Przełom lat dziewięćdziesiątych i pierwszej dekady dwudziestego pierwszego wieku pokazał jak bardzo zmieniła się strategia marketingowa firm kreowana za pośrednictwem mediów. Od zawsze środki masowego przekazu były wykorzystywane jako przekaźniki mocnego sygnału zachęcającego do zakupu produktu lub usługi. Z czasem zmieniają się jednak proporcje i dostępność środków oddziaływania na klienta. Do głosu dochodzą nowe media takie jak Internet, które kreują nowe zachowania konsumentów i oferują szerokie pole do działań promocyjnych.


     Jeszcze nie tak dawno reklama w radiu czy prasie mogła oferować sukces, ale czy dziś w tak zinformatyzowanym społeczeństwie jest to dobrym rozwiązaniem? Tworząca się kultura nabywania towarów, na którą największy wpływ mają sami producenci prowadzi strategie marketingowe w zupełnie nowe rejony i odmienia pojęcie konkurencji. Najlepszym dowodem ilustrującym to stwierdzenie są sklepy działające całą dobę, których właściciele po zamknięciu choćby na kilka godzin rozpoczynają podliczanie strat. Konkurencja w tym segmencie jest ogromna a działania kierownictwa wielkich centrów handlowych jeszcze bardziej napędzają jej tryby. Automatyczną konsekwencją takiego postępowania staje się kreacja nowych zachowań konsumenckich takich jak masowe odwiedzanie tego rodzaju sklepów podczas weekendu lub innych dni wolnych od pracy.


     Powiedzieć o Internecie - medium to zdecydowanie za mało. Słowo mediumAllegro, które budowane na bazie technologii wykreowało nowe strategie marketingowe. Kultura konsumentów też ma nie mały wpływ na kreowanie systemu promocji i dystrybucji. Samo pojęcie marki nabrało w ostatnich latach zupełnie nowego znaczenia a logo reklamowe stało się towarem, którego zakup kosztuje niebagatelne sumy. oznacza pośrednika pomiędzy klientem i odbiorcą a Internet kreuje zachowania i wymusza pewne posunięcia tak ze strony konsumentów jak i sprzedających (systemy płatności przez Internet, aukcje internetowe, sprzedaż wirtualnego towaru).

     Kolejnym zadziwiającym aspektem tych przemian jest sprzedaż wirtualnego towaru, która dla niektórych wydaje się czymś trywialnym. Znane czasopismo dla mężczyzn Logo w jednym z artykułów pochodzących z ostatniego roku zajęło się sprzedażą wirtualnych postaci z komputerowych gier typu RPG drogą licytacji za pośrednictwem sieci. Jest to zjawisko bez precedensu. Z jednej strony produktem jest tu plik stanowiący wirtualną postać bohatera tworzą w pełni wirtualnym świecie gry a z drugiej pośrednikiem w tej sprzedaży staje się serwis aukcyjny istniejący tylko w ramach Internetu. Oczywiście firmy kreujące marketing nie pozostają w tym względzie bierne i same oferują swoje produkty na portalach typu e-bay. Wymusza to na nich integracje z nowym rynkiem nabywców często odbiegającym od założonego profilu. Dla przykładu wystarczy podać firmy produkujące sprzęt AGD, które coraz częściej zamieniają lokal sklepu na witrynę z ogłoszeniami sprzedaży. Branża ta nie jest w tym względzie wyjątkiem.


     Liczne banki prowadzą działalność zoptymalizowaną w kierunku obsługi przez Internet a spotkanie z klientem twarzą w twarz ograniczają do minimum. Jeśli takie działania przyjmują się dobrze i klienci zostają częścią tak pracujących systemów promocji i dystrybucji tworzy się pewnego swego rodzaju obwód zamknięty. Klient niekiedy wbrew swojej woli zostaje zmuszony pójść na pewne ustępstwa względem nowych trendów. Jeśli chce kupić produkt po niskiej cenie często za namową znajomych korzysta z allegro. Doskonałą ilustracją tego zjawiska są karty płatnicze, które za pośrednictwem rosnącej sieci banków z wielkim impetem wkroczyły w nasze życie a posiadanie i używanie jednej z jej odmian stało się standardem. Producenci i dystrybutorzy też nie pozostają w tym względzie obojętni i z dnia na dzień dostosowują swoje standardy obsługi i promocji do realiów szaleńczo zmieniającej się rzeczywistości.


     Dobra strategia marketingowa musi respektować te zmiany i być tworzona jako struktura otwarta, na którą w każdej chwili można nanieść poprawki. Obecne przemiany rynku tworzyć mogą wrażenie chaosu ale to tylko pozór, znając wszystkie przyczyny i skutki kreowania marketingu przez media i kulturę można stworzyć własny odpowiedni plan działania.


wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

    Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

  Newsletter