Księgowe małe co nie co

Księgowe małe co nie co

            Zdrowe serce w organizmie człowieka pełni bardzo ważną funkcje. Pompuje krew i pozwala na życie pełną piersią. Przyjęło się także, że oprócz zadań życiowych serce jest odpowiedzialne za żywione uczucia. Podobnie jest w firmie- tworzymy ją i kochamy niczym własne dziecko. Chcemy żeby działała jak najlepiej. Sercem naszej firmy jest sam pomysł i jej odpowiednie działanie.


            Tak jak w ciele ludzkim, serce bez pozostałych narządów bywa osłabione i nie działa tak jak powinno. Dlatego też trzeba stworzyć pozostałe organy w działalności gospodarczej, aby wszystko było w dobrym stanie. Jednym z podstawowych składników organizacji w biznesie jest księgowość.

             Istnieje możliwość by księgowość małej firmy prowadzić samodzielnie, szczególnie w przypadku kiedy ma się trochę chęci i czas do nauki. Dominująca wśród mniejszych firm podatkowa księga przychodów i rozchodów nie jest tworem nazbyt skomplikowanym, a każdy przedsiębiorca zna też kogoś, kogo ewentualnie można się poradzić w trudnych kwestiach.


            Czasem zdarza się, iż operacji księgowych jest większa ilość, firma jest VAT- owcem lub handluje z zagranicą. Wówczas należy rozważyć zatrudnienie doświadczonego księgowego. Zaoszczędzimy w ten sposób czas, pieniądze (błędne księgowania po wizytach kontrolerów skarbowych mogą sporo kosztować). Swoją energię będziemy mogli poświęcić innym aspektom firmowym. Nie zważając na to, czy księgujemy sami, czy robi to za nas zatrudniony księgowy, powinniśmy nabyć odpowiednie aplikacje rachunkowe.


Jeśli chodzi o małe firmy będą to pojedyncze programy, moduły, na przykład:


1. Moduł finansowo- księgowy (tzw. FK- a).

     Moduł finansowo-księgowy jest przeznaczony do prowadzenia pełnej księgowości, która jest oparta o plan kont. Rozwiązania przyjęte w module pozwalają zdefiniować przebieg standardowych typów księgowań. Dzięki temu osoby wprowadzające dane mogą się posługiwać wyłącznie pojęciami zdarzeń ekonomicznych, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z systemem kont.


Odpowiednie algorytmy automatycznie odzwierciedlą zarejestrowane zdarzenie gospodarcze na właściwe konta oraz dzienniki księgowań:

  § Jest wyposażony w  wieloletni plan kont. Może być rozbudowywany.

  § Może prowadzić dowolną ilość dzienników księgowych zakupu, sprzedaży, kosztowych, importu, SAD, eksportu, korekt, poleceń księgowań, kompensat dokumentów i płatności, PCC, różnic kursowych itd.

  § Ma opcje budowania bilansu otwarcia z szeregu cząstkowych dokumentów księgowych

  § Jest możliwe dekretowanie dokumentów ręcznie, automatycznie i cząstkowo, na przykład przy pomocy dwóch różnych wzorców dekretacji

  § Księguje w czasie naturalnym przez co wszystkie księgowania natychmiast są widoczne na planie kont

  § Potrafi księgować dokumenty próbne i na stałe. Próbnie księgowane dokumenty są natychmiastowo uwidoczniane na kontach księgowych. Próbnie księgowane dokumenty można wyksięgować, poprawić lub usunąć

  § Dzięki rozbudowanej autodekretacji jest dostępne księgowanie seryjne dokumentów dekretujących najbardziej skomplikowane zagadnienia księgowe

  § Ma w zasobie nieograniczoną liczbę raportów oraz zestawień księgowych tj. bilans, aktywa, bilans pasywa, F01, przepływy pieniężne na każdą chwilę oraz szereg zestawień zdefiniowanych przez użytkownika

  § Może prowadzić dowolną ilość kas i banków oraz kas pracowników, którzy pobierają zaliczki, zarówno w walucie krajowej jak i w dowolnej walucie obcej (ilość walut jest nieograniczona)

  § Prowadzi pełne rozrachunki z kontrahentami: płatności za fakturę, płatności częściowe i ratalne, płatności zbiorcze, kompensaty dokumentów i płatności tak w walucie krajowej jak i w walutach obcych (automatyczne rozliczenie różnic kursowych)

  § Posiada opcję wydruku potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty lub wystawienia noty odsetkowej

  § Ma wbudowany mechanizm elektronicznej wymiany danych z bankami - umożliwia importy i eksporty przelewów bankowych

  § Umożliwia automatyczne dekretowanie i księgowanie wszystkich lub wybranych dokumentów z modułu handlowo-magazynowego

  § Pokazuje dokumenty utworzone w modułach handlowo-magazynowym, kadrowo-płacowym, oraz środków trwałych


2. Moduł płacowo- kadrowy.

     Jest kompleksowym rozwiązaniem dla działu kadr i rachuby płac, które dostarczają mechanizmy umożliwiające zarządzanie systemem płac, a także danymi kadrowo-płacowymi. System został zaprojektowany tak, aby elastycznie dostosować się do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, jego polityki płacowej.


3. Moduł kadrowy:

  §  Jest odpowiedzialny za prowadzenie pełnej kartoteki, która  zawiera kompletne dane osobowe pracownika i jego rodziny

  § Rejestruje informacje dotyczące wykształcenia, odbytych kursach oraz szkoleniach i posiadanych uprawnieniach

  § Dysponuje pełną historią zatrudnienia, w poprzednich jak i w obecnym zakładzie pracy, stanowiących źródło danych przy naliczaniu stażu

  § Rozlicza urlopy, czyli prowadzi plany urlopowe, a także kontroluje dni urlopów wykorzystanych i przysługujących

  § Dokonuje analizy zgromadzonych danych poprzez wbudowane i definiowane przez Użytkownika raportów


4. Moduł płacowy:

  § Wykazuje dodatki i potrącenia oraz składniki godzinowe zdefiniowane przez Użytkownika

  § Nalicza wynagrodzenia za chorobę i zasiłki ZUS

  § Zapisuje czas pracy, jak i również jest możliwe zdefiniowanie dowolnych analiz rozliczających czas pracy

  § Kreuje listy wypłat (wiele rodzajów)

  § Oblicza wynagrodzenia według konfigurowalnych algorytmów

  § Liczy zaliczki podatku dochodowego, gdzie są uwzględniane ulgi , prowadzi kartoteki podatkowe, drukuje zeznania podatkowe w formie wymaganej przez urzędy

  § Eksportuje przelewy do dowolnego systemu bankowego

  § Obsługuje pożyczki z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Zakładkowego Funduszu Mieszkaniowego oraz innych tych zdefiniowanych przez Użytkownika

  § Prowadzi i rozlicza Karty Pracy, które rejestrują przepracowany czas produkcyjny

  § Rozlicza listy wypłat za pomocą tworzonych dokumentów księgowych

  § Generuje dowolne zestawienia i analizy wykorzystując przy tym wszelkie zgromadzone dane


wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Śląskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Śląskie

  Newsletter