Obrotowe inwestycje, czyli kilka słów o kredycie

Obrotowe inwestycje, czyli kilka słów o kredycie

     Ciągle mało, mało...od babci już wyciągnęliśmy oszczędności jej życia...rodzice dali ile mogli...samemu już sprzedało się auto, a tu wciąż brakuje reszty funduszy na uruchomienie działalności gospodarczej. I co tu teraz zrobić? Jednym z rozwiązań jest poszukanie inwestora. Przy założeniu, iż rodzina staje się naszym cichym inwestorem trzeba rozważyć inne środki pomocy finansowej. Jednym z nich jest kredyt. Niektórym na dźwięk tego słowa stają włosy na głowie i boją się go jak diabeł święconej wody. Dlaczego? Bo już jeden jest niespłacony, a inni są przeciwnikami zapożyczenia się od banku, już od urodzenia. Jak się okazuje, ten diabeł nie taki straszny jak go malują, kiedy się go...pozna.

            Podstawą jest wyodrębnienie dwóch typów kredytu:

- Obrotowy,

- Inwestycyjny.


     Zapoznawanie z diabłem, w postaci kredytu, rozpoczniemy od zlustrowania tego obrotowego. Jest on przeznaczony na sfinansowanie teraźniejszej działalności danego przedsiębiorstwa, na przykład na zakup materiałów czy urządzeń, niezbędnych na daną chwilę. Banki udzielają tego kredytu na potrzeby wsparcia pieniężnego działalności eksploatacyjnej. Zazwyczaj okres ich spłaty nie jest większy niż rok, ale udzielane są także kredyty obrotowe na okres dłuższy. Dla jasności oto jego przykłady, pochodzące z ofert banków mających swoje oddziały w Polsce:

 • - obrotowy w rachunku bieżącym- jest on odnawialny w okresie umowy, przeznaczony na pokrycie zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności i, który  umożliwia zadłużanie się do wysokości podanego w umowie limitu, wpływy na rachunek z bieżącej działalności powodują odnowienie się  limitu do wysokości wpływów. Kredyt ma możliwość być wykorzystywanym wielokrotnie pod warunkiem całkowitej spłaty limitu w umownym terminie,
 • - obrotowy w rachunku kredytowym- ten zaś jest nieodnawialny, przeznaczony na finansowanie ściśle określonych przedsięwzięć. Wypłata kredytu powoduje zmniejszenie limitu bez możliwości jego odnowienia,
 • - obrotowy w linii kredytowej (rewolwingowy)- także jest odnawialny w okresie trwania umowy w rachunku kredytowym, skierowany na sfinansowanie operacji powtarzających się w okresie kredytowania. Wszelka spłata kredytu wywołuje odnowienie go o wysokość kwoty spłaty. Kredyt ma prawo być wykorzystywany parokrotnie, bez określania terminów wykorzystania poszczególnych transz i kwoty tych transz,


     Jeśli zaś chodzi o kredyty o wydłużonym okresie kredytowania, to istnieją takie, które można przedłużać nawet do 5 lat. W ogóle kredyt obrotowy jest korzystny, co potwierdzają poniższe tezy:

 • - umożliwienie skorzystania z zewnętrznych źródeł pieniężnych, które uzupełniają środki własne
 •  - pozytywny wpływ na wzrost rentowności firmy, za pomocą wykorzystania efektu dźwigni finansowej
 • - optymalizacja przepływu pieniędzy ułatwiająca bieżące gospodarowanie finansami firmy
 • - bardzo dobre zarządzanie wolnymi środkami finansowymi
 • - poprawa sytuacji płynności pieniężnej
 • - kredyt obrotowy pozwala klientowi zwiększyć skalę bieżącej działalności


     Drugi typ kredytu dla firm, to ten inwestycyjny. Jest to pożyczka bankowa skierowana na realizację przez firmę (kredytobiorcę) działać, które mają na celu zwiększenie wartości majątku trwałego (czyli część aktywów danej jednostki gospodarczej, o okresie użytkowania dłuższym niż rok). Pożyczone pieniądze mogą sfinansować inwestycje:

1. Materialne:

- zakup środków trwałych, tj: samochód, maszyny, urządzenia,

- zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z firmą

2. Niematerialne czyli zakup papierów wartościowych,

3. Finansowe  czyli zakup akcji lub udziałów


Aby otrzymać taka pomoc, winno się udokumentować efektywności ekonomiczne, słuszność i dobrze umotywowaną potrzebę inwestycji, przewidywane zyski. Powinno się też załączyć przygotowane kosztorysy, plany i kalkulacje. Podobnie jak kredyty obrotowe, tak i te mają swoje rodzaje oferowane przez banki:

 • - kredyt na wyposażenie- za te pieniądze można kupić lub zmodernizować sprzęt, istnieje też ewentualność nabycia lub budowy majątku trwałego
 • - kredyt na restrukturyzację - pokrycie kosztów, związanych z przebudową struktury gospodarczej przedsiębiorstwa
 • - kredyt na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych


Zalety:

 • - planowanie inwestycji - maksymalny okres spłaty, który wynosi 10 lat, pozwala na rozsądne zaplanowanie zainwestowania funduszy
 • - usprawnienie płynności - kredyt nie blokuje środków bieżących
 • - przesunięcie spłaty - możliwość negocjacji karencji w spłacie
 • - nieduży wkład własny - wystarczy ok.30 procent wartości planowanej inwestycji, po to by bank dołożył resztę.


wróć do kategorii... Autor: redakcja BudujemyFirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Opolskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Opolskie

  Newsletter