Programy unijne dla przedsiębiorstw, cz.2

Programy unijne dla przedsiębiorstw, cz.2

      Podstawą wsparcia polskich przedsiębiorców są programy unijne. Mogą one być realizowane na szczeblu krajowym w zakresie dużych, innowacyjnych przedsięwzięć lub na szczeblu regionalnym w ramach regionalnych programów operacyjnych. Mikro i małe firmy, które działają na lokalnych i regionalnych rynkach realizując inwestycje do 8 milionów złotych mogą liczyć właśnie na tę formę wsparcia. Każde z 16 województw opracowało własny program operacyjny, w którym zawarte zostały obszary wsparcia. Przeważnie każde województwo dostanie około 1,5 mld zł na realizację celów zawartych w programach, z czego 20 - 30% przeznaczone zostanie dla przedsiębiorstw. Nazwy działań, poziom oraz maksymalna wysokość dofinansowania będzie inna w każdym województwie.

 

Poniżej przedstawiona zostanie lista nazw osi priorytetowych i działań obejmujących wsparciem przedsiębiorstwa w każdym województwie:


 • Województwo małopolskie: Priorytet II Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych oraz Priorytet III Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Priorytet VII Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


 • Województwo podkarpackie: Priorytet I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Działanie 1.3 Regionalny system informacji, Działanie 1.4 Promocja gospodarza i aktywizacja regionu.


 • Województwo świętokrzyskie: Priorytet I Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


 • Województwo lubelskie: Priorytet I Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla MSP, Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii, Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki, Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, Priorytet II, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy.


 • Województwo śląskie: Priorytet I Innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP oraz Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna.


 • Województwo opolskie: Priorytet I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny, Działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno - sportowej.


 • Województwo dolnośląskie: Priorytet I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie instytucji otoczenia biznesu, Prioryt II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działanie 2,1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.


 • Województwo łódzkie: Prioryt II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami, Działanie 2.9 Odnawialne źródła energii, Priorytet III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 3.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach, Działanie 3.5 Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna, Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.3 Technologie dla przedsiębiorstw.


 • Województwo mazowieckie: Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.7 Promocja gospodarcza, Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik oraz Priorytet II Przyśpieszenie e - rozwoju Mazowsza, Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka, Priorytet VI, Działanie 6.2 Turystyka.


 • Województwo wielkopolskie: Priorytet I, Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Priorytet VI Działanie 6.1 Turystyka.


 • Województwo lubuskie: Priorytet II, Działanie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorców poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.


 • Województwo kujawsko - pomorskie: Priorytet IV, Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e - usług, Priorytet V, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Priorytet VI, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.


 • Województwo zachodniopomorskie - Priorytet I, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii.


 • Województwo pomorskie: Priorytet I, Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MSP.


 • Województwo warmińsko - mazurskie: Priorytet I, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych;  Priorytet II , Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; Priorytet VII, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych.


 • Województwo podlaskie: Priorytet I, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Priorytet III, Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw branży turystycznej.      Głównym celem wskazanych powyżej priorytetów i działań jest poprawa konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw. W większości przypadków przy pomocy dotacji będzie można sfinansować następujące inwestycje:

    - Rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia nowych lub lepszych produktów lub usług.

   - Zmianę procesu produkcji lub świadczenia usług.

   - Dostosowywanie produktów i technologii do wymogów określonych prawem krajowym i unijnym.

   - Zastosowanie i wykorzystywanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.

   - Udział w targach i wystawach międzynarodowych i misjach gospodarczych za granicą.

   - Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.

   - Usługi doradcze w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

    Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

  Newsletter