Dotacja unijna krok po kroku

Dotacja unijna krok po kroku

      W nowym okresie programowania 2007-2013 Polska otrzymała do rozdysponowania ogromną kwotę 90 mld euro. Nie jest więc bezzasadnym pytanie o to jak uzyskać dotację z przeznaczonych na ten cel środków. Aby uzyskać pomoc należy spełnić kilka warunków. Zostały one nazwane metodą pięciu kroków, po których spełnieniu mamy znaczącą szansę na uzyskanie unijnych pieniędzy.

    

      KROK PIERWSZY - POMYSŁ
 
      Najważniejszą sprawą w całym procesie pozyskiwania dotacji jest dobry pomysł. Jest on istotny przede wszystkim dlatego, że podpowiada nam co chcemy zrobić dla naszej firmy. Bez dobrego pomysłu nie będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na pytania: co chcę zrobić? Dlaczego mojej firmie jest to potrzebne, jakie nakłady finansowe będę musiał/musiała ponieść w związku z planowaną inwestycją. Zanim zaczniemy odpowiadać na każde z tych pytań powinniśmy się zastanowić, czy rzeczywiście to, co sobie wymyśliliśmy odpowiada konkretnym potrzebom naszej firmy. Najłatwiej to sprawdzić wykonując analizę SWOT.  Analizę tę przedstawia się jako analizę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku, a więc mocne i słabe strony samego przedsiębiorstwa jak i szanse i zagrożenia płynące z zewnętrznego otoczenia firmy i samego rynku.  Dogłębna analiza wskaże nam wszystkie możliwe do przewidzenia konsekwencje wdrożenia w życie naszego pomysłu. Na tym etapie jesteśmy również w stanie określić główny cel naszego przedsięwzięcia.

      Kiedy wiemy już co chcemy zrobić i jakie ma to szanse powodzenia możemy przejść do następnego kroku jakim jest wybór właściwego programu dotacji.
 
      KROK DRUGI -  JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI PROGRAM?
 
      W ramach dotacji unijnych na inwestycje przewidziano kilka możliwości pozyskania środków. Dla dużych przedsiębiorstw, które chcą realizować projekty przekraczające kwotę  8 mln zł. przewidziano Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mniejsze przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dotacji z jednego z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Każdy Program Operacyjny składa się z kilku osi priorytetowych wskazujących ogólne obszary wsparcia, a te z kolei z konkretnych działań uszczegóławiających osie priorytetowe.   

      Nasze zadanie skupia się w tym kroku głównie na dopasowaniu naszych celów do konkretnego działania. Kiedy wiemy już z jakiego działania będziemy się starać o dotację pozostaje nam przygotowanie i złożenie wniosku.

      KROK TRZECI - NASZ POMYSŁ NA FORMULARZU

      Jeżeli wybraliśmy już program wsparcia kolejnym etapem staje się przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów. Wniosek jest po prostu zapisem gotowego projektu. Musi być logiczny, spójny, zgodny z założeniami polityk unijnych, a przede wszystkim musi przekonać komisję, że to właśnie nasz projekt jest warty dofinansowania.

      Zawsze warto sprawdzić, czy razem z wnioskiem nie załączono instrukcji jego wypełniania. Jeśli mimo starań nie potrafimy poradzić sobie z wnioskiem zwróćmy się o pomoc do specjalistów. Oni pomogą nam wypełnić wniosek i skompletować załączniki. Należy tutaj dodać że w przypadku projektów inwestycyjnych zawsze wymaganym załącznikiem jest biznesplan lub studium wykonalności inwestycji. Składa się je wraz z wypełnionym wnioskiem najczęściej na dołączonym do niego formularzu.

      Wszelkie uwagi dotyczące składania wniosków znajdują się w dokumentacji konkursowej. Gwoli przypomnienia dodam, że dotację można uzyskać tylko i wyłącznie w drodze ogłoszonych konkursów albo w trybie ciągłym albo w ściśle określonym terminie.

      Po przejściu oceny formalnej i merytorycznej możliwa jest dwojaka droga wniosku. Jeżeli rozpisano konkurs otwarty, czyli prowadzony jest nabór ciągły i są dostępne środki na dane działanie wnioskodawca podpisuje umowę o dofinansowanie. Jeżeli ogłoszony konkurs był konkursem zamkniętym, czyli wyznaczono jeden nieprzekraczalny termin składania wniosków, projekty, które przeszły  pozytywnie ocenę są umieszczane na liście rankingowej i najlepsze z nich otrzymują dofinansowanie, a z ich wnioskodawcami podpisana zostaje umowa o dofinansowanie.

      Kiedy już pozytywnie przejdziemy proces przyznawania dotacji i podpiszemy umowę o dofinansowanie możemy odetchnąć spokojniej, choć nasza przygoda z projektem wcale się nie kończy. Teraz możemy przejść do kroku czwartego.

      KROK CZWARTY - WDRAŻAMY POMYSŁ W ŻYCIE
 
      Wdrożenie pomysłu w życie w terminologii projektowej nazywa się realizacją projektu. Jest to najważniejszy z wszystkich etapów, ponieważ to w nim weryfikujemy swój pomysł w praktyce. Mimo niewątpliwej przyjemności jaką jest realizacja projektu w tym etapie czekają na nas różne niebezpieczeństwa.

      Przede wszystkim realizacja naszego projektu musi przebiegać zgodnie z harmonogramem i budżetem, które  złożyliśmy razem z wnioskiem.  Od zgodności z tym co założyliśmy we wniosku zależy refundacja poniesionych przez nas środków. Zakładając, że wszystko poszło dobrze możemy przejść do piątego, ostatniego kroku.

      KROK PIĄTY - ROZLICZAMY PROJEKT
 
      Rozliczenie projektu polega na złożeniu (w czasie, który przewiduje umowa o dofinansowanie) sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji i wniosku o płatność. Składamy je po realizacji całej inwestycji lub jej etapu, aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów, którego wielkość zależy od wielkości przedsiębiorstwa, regionu którym inwestycja jest realizowana, jak również charakteru inwestycji.

      Teraz, kiedy cała inwestycja została zrealizowana i nasze przedsiębiorstwo wspaniale się rozwija możemy zacząć myśleć nad następnym projektem. Może wkrótce przyjdzie nam do głowy świetny pomysł...

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Opolskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Opolskie

  Newsletter