Jak napisać wniosek, aby dostać dofinansowanie

Jak napisać wniosek, aby dostać dofinansowanie

     Wiele słyszy się o możliwościach dofinansowania różnych działań z programów pomocowych. Wiele osób chciałoby z  tych dotacji skorzystać okazuje się jednak, że napisanie wniosku nie jest sprawą łatwą. W kilku słowach postaram odpowiedzieć na pytanie jak pisać wniosek, aby uzyskać dofinansowanie.

      Pierwszą i podstawową sprawą jest świadomość, że wniosek jest tylko zapisem projektu, który powinniśmy mieć w głowie. To projekt jest podstawą, nie sam wniosek. Tak więc najpierw powinniśmy zastanowić się co tak naprawdę chcemy zrobić? Jak nasz pomysł powinien zostać opracowany aby jego wdrożenie stało się dla nas korzystne. Ile osób musimy zatrudnić, na jakich zasadach, czy będą to pracownicy naszej firmy czy osoby zewnętrzne? Jaki czas powinniśmy przeznaczyć na realizację projektu, jakie działania powinniśmy podjąć aby nasz projekt był zrealizowany w takim kształcie w jakim go sobie wymarzyliśmy. Dopiero dokładne zaplanowanie przebiegu projektu, jego celów i możliwości realizacji pozwala na napisanie wniosku.

      Wniosek jest to zapis naszego projektu, który składamy do Instytucji, która zajmuje się przyznawaniem środków.  Składa się go zawsze na specjalnym, ściśle określonym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami. Instrukcja wypełniania wniosku jest ogólnodostępna i zawarta w dokumentacji konkursowej każdego konkursu.

      Wniosek zawiera najczęściej trzy elementy :


1. Opis organizacji , czyli informacje o tym, kto składa wniosek ( nazwa wnioskodawcy, adres, forma prawna, projekty dotychczas realizowane, źródła finansowania).


2. Opis projektu ( najczęściej w formie odpowiedzi na pytania instytucji przyznającej wsparcie) część ta zawiera najczęściej:

  - tytuł projektu
  - dane koordynatora projektu, czyli osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację projektu
  - odpowiedź na pytanie: jaki problem ten projekt rozwiąże bądź jaką potrzebę zaspokoi ?
  - cel/ cele projektu, czyli co chcemy osiągnąć? ( zmniejszyć, zwiększyć, wyeliminować )
  - określenie grupy docelowej , czyli dla kogo projekt jest przeznaczony
  - planowane efekty projektu , czyli  rezultaty długoterminowe
  - termin rozpoczęcia i zakończenia projektu
  - szczegółowy plan działań z informacjami o metodach wykorzystanych do realizacji celu
  - informacja w jaki sposób prowadzona będzie ocena efektów projektu (np. ankiety, porównanie wyników osiąganych przez uczestników projektu na początku i na końcu programu, badania statystyczne, listy uczestników itp. )
   - realizatorzy projektu i ich kwalifikacje
   - szczegółowy budżet projektu ( należy bazować na lokalnych stawkach pracy i usług, nie należy zaniżać ani zawyżać stawek, nie powinno się ich zaokrąglać, sponsor oczekuje na wkład własny)

3. Załączniki:
        Poprawne i zgodne z naszym projektem wypełnienie wniosku nie jest więc trudne. Posiadanie przemyślanego projektu znacznie ułatwia sprawę. Szczególnie ważne jest tutaj skompletowanie wszystkich wymaganych załączników. Ich lista znajduje się w kilku miejscach, przede wszystkim w samym wniosku. O załącznikach była mowa w innym artykule, tutaj więc zwrócę tylko uwagę, że każdy wymagany załącznik musi się przy składaniu wniosku znaleźć.

      Składamy wniosek w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej. W dokumentacji konkursowej znajdziemy dokładne wytyczne dotyczącej formy, czasu i miejsca składania wniosku, tak by był on rozpatrywany.

      Oczywiście napisanie wniosku nie jest gwarancją na uzyskanie dotacji. Na każdy konkurs składanych jest bardzo wiele wniosków i tylko część z nich może uzyskać dofinansowanie. Liczy się przede wszystkim dobry pomysł. Coś nowego, co rzeczywiście rozwiązuje jakiś problem, daje szansę na wywarcie długofalowego efektu, upowszechnienie dostępu do jakiejś usługi. Premiowana jest kreatywność, chęć zrobienia czegoś nowego, dotarcie do osób, które tego potrzebują.

      Wniosek jest ważnym etapem na drodze do uzyskania dotacji dla naszego pomysłu. Jeżeli więc nie potrafisz napisać go sam zgłoś się do specjalistów. Oprócz wiedzy z zakresu pozyskiwania dotacji mają oni doświadczenie w tej dziedzinie.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm Świętokrzyskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm Świętokrzyskie

  Newsletter