Załączniki do projektów unijnych

Załączniki do projektów unijnych

      Pisanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej nie jest łatwe. Ogromna ilość dokumentów, które koniecznie trzeba złożyć nie ułatwia zadania. Aby mieć szansę na realizację własnego pomysłu trzeba złożyć w odpowiedniej instytucji projekt. W jego skład wchodzą:

- wniosek
- biznesplan/studium wykonalności
- załączniki.

      W innym artykule omówię jak trzeba pisać wniosek, aby miał on szansę otrzymać dotację. W tym miejscu chciałabym się zająć niezbędnymi załącznikami.  

      Jest ich wiele. Właściwie każdy program ma swoją listę załączników.  Są one zawsze wyszczególnione zarówno we wniosku, jak i w dokumentacji konkursowej. Uważne czytanie wniosku jest więc podstawą sukcesu. Należy przy tym pamiętać, że brak wymaganych załączników jest dużym błędem i może doprowadzić do odrzucenia naszego wniosku już na pierwszym etapie oceny, czyli w trakcie oceny formalnej.

      Najczęściej wymaganymi załącznikami są:

- Studium wykonalności, czyli krytyczna analiza możliwości realizacji inwestycji. Studium wykonalności projektu ma na celu przedstawienie wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy dany projekt ma odpowiednie podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

- Oświadczenie beneficjenta o jego możliwości zrealizowania projektu- oświadczenie to jest bardzo ważne ze względu na to, że większość inwestycji trzeba zrealizować za własne pieniądze, natomiast dofinansowanie polega na zwrocie części poniesionych kosztów.

- Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta), czyli zestawienie źródeł finansowania firmy. Zawierają się w nim zarówno składniki majątku firmy, jak i jej finanse. 

- Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.), a więc wynik finansowy przedsiębiorstwa informujący o tym, czy firma przynosi zyski czy też nie i czy przynosi straty.

- Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej - Wypis z KRS dotyczy osób prawnych, a więc np. Fundacji, Spółek akcyjnych itp., natomiast EDG dotyczy każdego przedsiębiorcy. Dokumenty te potwierdzają kiedy została założona działalność gospodarcza i jakie działania są w jej ramach podejmowane.

- Oświadczenie Beneficjenta o możliwości zwrotu podatku VAT - jeżeli mamy możliwość odzyskania podatku VAT wszystkie kwoty, które będziemy wpisywać w trakcie pisania projektu będą kwotami netto, jeżeli natomiast nie możemy tego podatku odzyskać, wtedy wpisujemy kwoty brutto i możemy mieć zrefundowaną część tego podatku.

- Kopie umowy/ umów z ewentualnymi partnerami, podwykonawcami i osobami, z którymi zawieramy jakiekolwiek porozumienia. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby umowa zawierała obowiązki każdej ze stron, a także warunki ich wykonania. W ten sposób zabezpieczamy zarówno realizację projektu, ponieważ nie będziemy musieli martwić się o znalezienie innego podwykonawcy, jak i siebie.

- Wyciąg z dokumentacji technicznej ( projekt oraz opis techniczny) - dotyczą wszelkich technicznych parametrów planowanej inwestycji. 

- Jeżeli projekt ma obejmować na przykład budowę budynku należy przedstawić kopie dokumentów związanych z prawem budowlanym: pozwolenia na budowę, projekt samego budynku itp.

      Ilość załączników zależy od konkretnego programu i działania w ramach którego piszemy projekt. Należy zawsze uważnie i odpowiednio wcześniej kompletować załączniki, żeby nie było opóźnień i aby nasz projekt nie został odrzucony ze względu na brak któregokolwiek  nich.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Podkarpackie

    Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Podkarpackie

  Newsletter