Przy Twoim pomyśle Skype to pestka? PO IG 8.1 pomoże Ci rozkręcić ten interes!

Przy Twoim pomyśle Skype to pestka? PO IG 8.1 pomoże Ci rozkręcić ten interes!
            Obecnie e-biznes ma pierwszorzędne znaczenie dla firm, zwłaszcza małych i średnich, bowiem umożliwia realizację wielu czynności on-line, począwszy od sprzedaży po współpracę z partnerami skończywszy. Dzięki temu firmy mogą odnosić realne korzyści ze sprzedaży własnych towarów i usług, obniżać ceny i oferować światu najlepsze produkty.

            Biznes elektroniczny przynosi nowe formy partnerstwa, a co ważniejsze poprawia wydajność firm, a także podnosi jakość oferowanych towarów oraz usług. Wprawdzie innowacje umożliwiają tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy na całym świecie, możliwości w tym zakresie są w Europie szczególnie atrakcyjne, gdyż e- biznes umożliwia wielu firmom, zwłaszcza MŚP, korzystanie po raz pierwszy z możliwości, jakie oferuje wspólny rynek. Wielu wyzwaniom technicznym i organizacyjnym, jakie wiążą się z e-biznesem można stawić czoła w ramach współpracy z innymi podmiotami. Niewątpliwie bardzo pomocną kwestią w rozwoju tej dziedziny gospodarki, może być Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (skrót - PO IG). Program zakłada dotacje na inwestycje internetowe do 200 tys. Euro. Co zatem zrobić aby dostać dotacje z tego programu? O tym poniżej:

Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku e-usług poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność na podstawie pierwszego wpisu do Ewidecji Działalnosci Gospodarczej) nie dłużej jednak niż 1 rok od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności rozumianego jako dzień wystawienia pierwszego rachunku lub faktury, przy czym działalność ta jest ich pierwszą działalnością. Dofinansowywaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Działanie programu pozwoli:
1) zwiększyć polskie zasoby usług i produktów cyfrowych,

2) wykształcić szeroką grupę specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z różnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej,

3) stymulować podaż usług i produktów cyfrowych.


W ramach działania oferowane będzie wsparcie w formie dotacji na realizację indywidualnych projektów mikro oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, które będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji. Dany beneficjent może otrzymać wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1.


Projekty systemowe oparte na wsparciu w formie dotacji przeznaczone mogą być również dla instytucji wdrażającej, na utworzenie i prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego „Cyfrowa Polska dla Każdego”, na potrzeby działania oraz promowanie działania i informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia poprzez organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji. Program wspiera obsługę techniczną, obsługę realizacji działania przez Instytucję Wdrażającą oraz Regionalne Instytucje Finansujące.


Temat priorytetowy:

– Usługi i aplikacje dla MSP (handel elektroniczny, edukacja i kształcenie, networking itp.)

– Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT i ich wydajne użytkowanie

– Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu itp.)


W ramach działania można sfinansować:

 • - wydatki na zakup usług prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych (m.in. usługi informatyczne, techniczne, doradcze),
 • - wydatki na zakup usług prowadzących do świadczenia i aktualizacji usług elektronicznych (m.in. usługi informatyczne, techniczne, doradcze),
 • - wydatki na zakup usług szkoleniowych związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą usługi elektronicznej,
 • - wydatki w zakresie prowadzenia działalności (w tym: wydatki operacyjne, osobowe),
 • - wydatki na zakupy inwestycyjne: środki trwałe (sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu), wartości niematerialne i prawne (m.in.  oprogramowanie i niezbędne licencje).

Szkolenia specjalistyczne

       Dofinansowaniem objęte są koszty uczestnictwa w niezbędnych szkoleniach wykorzystywanych wyłączenie w celu realizacji projektu. Szkolenia nie mogą stanowić odrębnego projektu. Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność na podstawie pierwszego wpisu do ewidencji działlaności gospodarczej nie dłużej niż 1 rok od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności, rozumianego jako dzień wystawienia pierwszego rachunku/faktury (w zakresie projektów typu 1)

     Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, w szczególności absolwenci wyższych uczelni. Dofinansowanie kształtuje się na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

      Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły w trybie konkursowym. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej wdrażania Działania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dlatego informacja na temat sposobu i miejsca składania wniosków zostanie uzupełniona po ostatecznym uregulowaniu kwestii Instytucji Wdrażającej.

PO Innowacyjna Gospodarka 8.1 pomoże Ci rozkręcić biznes elektroniczny!


wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Podkarpackie

    Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Podkarpackie

  Newsletter