Unijne pieniądze szansą na założenie własnej działalności gospodarczej

Unijne pieniądze szansą na założenie własnej działalności gospodarczej

    Rok 2009 to idealny moment, aby rozpocząć pracę na własny rachunek. Założenie firmy wiąże się oczywiście z kosztami. Posiadając jednak dobry projekt oparty o solidny biznesplan, ma się też szansę na zwrot części tych kosztów (do 85%). Osoby zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej lub rozwojem już istniejących firm w latach 2007 - 2013 mogą uzyskać środki unijne z kilku programów krajowych np „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)" lub „Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)" oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), stworzonych w oparciu o potrzeby rozwojowe każdego z województw. Do dokumentów tych właśnie programów w pierwszej kolejności powinny sięgnąć osoby chcące stworzyć firmy lub rozbudować już funkcjonujące mikroprzedsiębiorstwa. Zainteresowani znajdą tam informacje o zasadach i kryteriach korzystania z oferowanych środków.

     Bardzo ważnym dokumentem jest uszczegółowienie każdego z programów. To w nim można znaleźć precyzyjne opisy działań oraz poddziałań. Wskazują one na szczegółowe cele programu oraz sposoby ich realizacji, również wymieniają przykładowe projekty realizacji. W uszczegółowieniu programu znajdziemy także niezbędne informacje o tym, kto może ubiegać się o dofinansowanie, na jakie wsparcie można liczyć i jaka jest dopuszczalna minimalna i maksymalna wartość projektu. Kolejnym bardzo ważnym dokumentem są wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków. Określają one, co można kupić i jakie koszty możemy ponieść, przy realizacji poszczególnych działań.
   
     Zapoznanie się z tymi informacjami jest niezbędne do sporządzenia poprawnego wniosku. Wszystkie wnioski będą podlegać ocenie urzędników i jak pokazują ubiegłe lata, nie każdy wniosek otrzyma pozytywną ocenię, a co się z tym wiąże i akceptację. Aby zwiększyć swoje szanse, warto poznać różnego rodzaju lokalne programy strategiczne. Są to m.in. pomysły na rozwój województw, powiatów, miast, gmin. Umiejscowienie swojej firmy w filozofii, charakterystyce i celach strategicznych takich lokalnych programów może przysporzyć naszemu wnioskowi dodatkowych punktów podczas jego oceny. Ponadto trzeba pamiętać, że priorytetowo traktowane będą projekty, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy oraz nowe, innowacyjne produkty i usługi, a także projekty zlokalizowane na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Chodzi zwłaszcza o rejony, gdzie panuje wysokie bezrobocie, oraz tereny wiejskie.

     Na start można otrzymać 40 tys. bezzwrotnej dotacji z działania 6.2 PO KL. Jest to ogólnopolski program przeznaczony dla wszystkich województw. W przypadku pomysłów innowacyjnych, gdzie w początkowej fazie rozwoju niezbędne są olbrzymie nakłady finansowe związane z prowadzeniem badań, budowy prototypu itp. przewidziane jest do 200 tys. euro z działania 3.1 Innowacyjna Gospodarka.

      Zaczynając pracę na własny rachunek można również skorzystać z dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości ok. 14.5 tys. zł. Jeśli firma tworzona będzie na obszarach wiejskich, lecz nie w rolnictwie można uzyskać dofinansowanie z działania 3.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

      Kolejnym źródłem pieniędzy na początek własnej dzialalności w biznesie jest działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program dotyczy wspierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Nie wesprze ono samego założenia firmy, ale młode przedsiębiorstwo, które działa na rynku nie dłużej niż rok, przy czym jego właściciel nigdy wcześniej nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej. Pieniądze unijne w tym przypadku pójdą na projekty związane z Internetem i e-biznesem, polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług.

      Podjęcie decyzji o założeniu własnej firmy należy również poprzedzić decyzją o miejscu realizacji inwestycji i późniejszego prowadzenia działalności gospodarczej. To ważne posunięcie z punktu widzenia dotacji, którą można otrzymać. Jej wysokość jest uzależniona od regionu, w którym przedsiębiorca zamierza się ubiegać o wsparcie. Mikroprzedsiębiorcy mogą się spodziewać refundacji nawet do 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Jednak tylko wówczas, gdy firmę chcemy uruchomić w województwach: lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, opolskim, małopolskim, lubuskim, łódzkim lub kujawsko-pomorskim.

      W wypadku przedsięwzięcia realizowanego w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim oraz mazowieckim, maksymalna dotacja może stanowić 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Najmniej otrzymają przedsiębiorcy realizujący projekt w województwie małopolskim, bo tylko 40%.  W Warszawie można liczyć tylko na 50-procentową refundację.

      Każde województwo opracowało własny dokument i w związku z tym zachodzą między nimi różnice. W niektórych wydzielono środki specjalnie na tworzenie mikrofirm, w innych będą one dostępne z łącznej puli przeznaczonej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. To duże wyzwanie, ale unijne dotacje mogą dać wielu osobom satysfakcję z pracy na własny rachunek.

      Za zarządzanie programami regionalnymi odpowiadają Urzędy Marszałkowskie. One też wyznaczają instytucje odpowiedzialne za przyjmowanie i ocenę wniosków. Dlatego to na ich stronach internetowych należy szukać wszystkich niezbędnych informacji oraz specjalnie w tym celu przygotowane bezpłatne punkty doradcze Regionalne Ośrodki Europejskich Funduszy Społecznych.


wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Pomorskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Pomorskie

  Newsletter