Preferencyjna pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego

Preferencyjna pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego

       Przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego jest możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki do kwoty 40 tys. zł. Uprawnionymi  do skorzystania z pomocy są osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz osoba bezrobotne legitymujące się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, które nie ukończyły 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.


      Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. Program dopuszcza możliwość ubiegania się o pożyczkę dwóch lub więcej osób, które zamierzają prowadzić wspólną działalność gospodarczą, realizując jeden pomysł. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Obecnie jest to 3,19 proc. w skali roku. Spłata pożyczki odbywa się w ratach miesięcznych.
    
      Środki pożyczki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia niezbędnego do realizowania planowanej działalności gospodarczej, a także na zakup majątku obrotowego. Podstawową formą zabezpieczenia jest weksel własny pożyczkobiorcy. Osoby, które ze środków wcześniejszych edycji programu sfinansowały koszty utworzenia własnego przedsiębiorstwa, mogą po spłacie 50 proc. zaciągniętej pożyczki ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą na finansowanie zakupów inwestycyjnych lub na zwiększenie stanu środków obrotowych.

     Wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są prace mające na celu zmianę parametrów programu, które umożliwią uczestnictwo w programie osobom bezrobotnym, niezależnie od osiągniętego wieku i posiadanego wykształcenia. W programie, obok wszystkich oddziałów BGK, uczestniczy sześć lokalnych funduszy pożyczkowych, co stwarza możliwość skorzystania ze środków programu chętnym w każdym zakątku kraju. Listę funduszy pożyczkowych, które współpracują z BGK, można znaleźć na stronie internetowej www.bgk.pl

     BGK udzielił w ramach programu Pierwszy Biznes ponad 200 pożyczek o wartości 4,8 mln zł. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz lokalne fundusze pożyczkowe pobierają jednorazową prowizję od kwoty udzielonej pożyczki w wysokości 1 proc. Uruchomienie środków pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osobę uprawnioną nastąpi po formalnym zarejestrowaniu firmy. Uruchomienie środków pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osobę uprawnioną nastąpi po formalnym zarejestrowaniu firmy.

Osoba uprawniona ubiegająca się o pożyczkę musi przygotować następujący zestaw dokumentów:

 • - opis przedsięwzięcia, sposób wydatkowania kwoty wnioskowanej pożyczki oraz przewidywane źródło pozyskiwania środków na jej spłatę,  czyli biznesplan;
 • - informację o miejscu prowadzenia działalności;
 • - zaświadczenie o statusie bezrobotnego;
 • - odpisy dyplomu (dotyczy osób do 27 roku życia) lub zaświadczenia o uzyskanym wykształceniu z datą ukończenia edukacji;
 • - informację o stosunku do służby wojskowej
 • - informację o stanie cywilnym osoby uprawnionej;
 • - propozycje zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki.

     

     Jeżeli o pożyczkę ubiega się grupa osób uprawnionych, chcących wspólnie założyć firmę, informacje w dwóch pierwszych punktach przygotowują wspólnie dla całego przedsięwzięcia; natomiast dokumenty opisane w pozostałych punktach - każdy indywidualnie.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Opolskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Opolskie

  Newsletter