Konkurs dla przedsiębiorstw woj. łódzkiego

Konkurs dla przedsiębiorstw woj. łódzkiego

      Dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przewidziane jest w Osi Priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działaniu III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.  Dofinansowanie ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych poprzez wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Pomoc ta skierowana będzie szczególnie do firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniające do 250 osób) zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego i prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy.

Przykładowe projekty będą obejmować:

   1.   Bezpośrednie projekty inwestycyjne polegające na wprowadzeniu nowych produktów lub usług poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w procesie produkcji lub świadczeniu usług (np: zakup nowych maszyn, urządzeń, oprogramowania do firmy, pozyskanie certyfikatów).

   2.   Inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

   3.   Inwestycje w zakresie transportu multimodalnego (obejmującego przewóz towarów za pomocą kilku środków transportu). Mowa tu o budowie, rozbudowie czy modernizacji infrastruktury technicznej służącej do obsługi tego rodzaju transportu.

   4.   Projekty promujące przedsiębiorstwo poprzez udział w targach i wystawach w kraju oraz za granicą.

   5.   Inwestycje służące marketingowi i promocji tak zwanych „regionalnych marek".

      Maksymalna wartość projektów w ramach Działania III.2 wynieść może 8 mln złotych. Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw (do 250 osób) kształtować się będzie na poziomie 60%, zaś dla małych i mikro (do 50 osób) - wyniesie 70%. Dla przykładu: jeżeli inwestycja w małym przedsiębiorstwie wyniesie 8 mln złotych, w ramach refundacji firma może dostać dofinansowanie w wysokości 5,6 mln (8 000 000 * 70% = 5 600 000).

      Nabór wniosków na konkurs w ramach opisanego działania zakończył się w tym roku z dniem 3 października. Kolejny konkurs odbędzie się w przyszłym roku. Dla osób zainteresowanych dofinansowaniem kosztów uczestnictwa w targach branżowych 15 listopada 2008 roku rusza specjalny komponent działania III.2 Paszport do eksportu.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Mazowieckie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Mazowieckie

  Newsletter