Znaczenie wizerunku w osiąganiu sukcesu przedsiębiorstwa

Znaczenie wizerunku w osiąganiu sukcesu przedsiębiorstwa

     Globalizacja działalności gospodarczej i związany z tym zjawiskiem wzrost konkurencji sprawiają, iż umiejętność utrzymania relacji z otoczeniem jest kluczowym czynnikiem sukcesu firmy. Wiedza o potencjalnym kliencie to podstawa efektywnego marketingu, który służy dostarczeniu towarów i usług, zmierzających do zaspokojenia pragnień i życzeń nabywców. Coraz większa szczegółowość w przeprowadzaniu badań marketingowych i rynkowych jest istotna dla prawidłowego i skutecznego kształtowania elementów oddziaływania na klienta. Pojawiające się na rynku produkty zaspokajają coraz bardziej wyszukane potrzeby klientów. Nawet takie, których on sam nie potrafił określić czy nawet o nich pomarzyć.

Organizacja działań marketingowych

    Podstawowe działania marketingowe zostały zebrane w grupę, którą określa się mianem "marketing mix" lub też zasadą 4P (od początkowych liter wymienianych w języku angielskim elementów). W skład tej kompozycji marketingowej wchodzą zagadnienia dotyczące ceny, produktu, dystrybucji oraz promocji. Aby zapewnić skuteczność działań na rynkach firmy budują strategie marketingowe dla każdego produktu i dla każdego rynku, na którym działają. Podstawę działań marketingowych firmy tworzą:
- reklama

- marketing bezpośredni

- wsparcie sprzedaży

- telemarketing

- marketing relacji

- informacje prasowe i publikacje


    Działania marketingowe zwiększają zyski firm poprzez pozyskiwanie nowych klientów, zachęcając by klienci kupowali więcej oraz sprawiając by kupowali częściej
.

Znaczenie marki produktu

    Marka to inaczej znak firmowy określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach. Ma chronić przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się i przypisywaniem sobie autorstwa. Wysokie znaczenie marki wiąże się jednak nie z samym logo (graficzny znak), a kreowanym wizerunkiem związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Marka stanowi kluczowy element strategii produktu i ma istotny wpływ na atrakcyjność oferty. Dobra marka jest podstawą sukcesu biznesowego i w obecnej gospodarce ma swoją cenę.

    Powody, dla których warto budować i wykorzystywać wizerunek marki:

- ułatwia identyfikację produktu

- zabezpieczona marka chroni specyficzne elementy produktu przed zagrożeniem imitacji przez konkurencje

- symbolika marki przywiązuje klientów do produktu, którzy utożsamiają nazwę z jakością oraz użytecznością produktu

- umożliwia pozycjonowanie produktu w wybranym segmencie rynku.


Działania public relations

    Do budowania i zarządzania marką można używać różnych narzędzi marketingowych. Jednym z nich jest public relations (z ang. kontakty z otoczeniem), które służy kształtowaniu stosunków publicznie działającego przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Do podstawowych grup odniesienia zaliczamy: media, inwestorów, partnerów, klientów, pracowników oraz społeczność. Działania public relations służą zabieganiu o zdobycie zrozumienia, zaufania i pozytywnego nastawienie otoczenia za pomocą zastosowanych procesów komunikacyjnych.

    Przykładowe środki, jakie są używane w public relations to:

- materiały dla pracy

- konferencje

- konferencje prasowe

- seminaria

- publikacje biuletyny

- przemówienia

- prospekty firmowe

- fundacje, dotacje


    Odzwierciedleniem skuteczności zastosowanych przez firmę działań marketingowych będzie wzrostu zainteresowania produktami, co wiąże się ze wzrostem sprzedaży oraz zyskami firmy.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

    Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

  Newsletter