Leasing jako forma finansowania inwestycji

Leasing jako forma finansowania inwestycji

     Leasing stał się w ostatnich latach coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców formą finansowania działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy firma nie spełnia surowych kryteriów wymaganych przy ubieganiu się o kredyt w banku, leasing pozostaje się jedyną dostępną dla niej formą finansowania, a często także dużo korzystniejszą. Obecnie stał się on szczególnie popularny w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jako forma podstawowego, a nie tylko uzupełniającego źródła finansowania inwestycji.


Charakterystyka

    Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, posiadająca cechy zarówno umowy najmu jak i kredytu, i polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie w zamian za określone opłaty. Wyróżnikiem tego rodzaju umowy najmu jest nie tylko możliwość korzystania z przedmiotu leasingu, ale również ostatecznego jej nabycia po zakończeniu umowy. Dlatego też mówimy tu o finansowaniu inwestycji. Leasing można stosować zarówno przy wielkich liniach produkcyjnych, samochodach ciężarowych, nieruchomościach, a także konieczności nabycia komputera, oprogramowania, kserokopiarki czy wyposażenia biura. Umowa zawierana jest na czas określony, a jej długość zasadniczo uzgadniana przez strony. Leasingodawna i leasingobiorca to potoczne nazwy stron umowy, w przepisach polskiego prawa cywilnego stosowane są nazwy: finansujący (zazwyczaj firma leasingowa) oraz korzystający. Leasing jest głównie ofertą dla przedsiębiorców, ale mogą z niego skorzystać także osoby indywidualne jednak tylko w przypadku leasingu bez prawa ostatecznego nabycia.


Rodzaje leasingu

    Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu:
1) operacyjny- możliwość korzystania z przedmiotu, w tym przypadku uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest leasingodawca;
2) finansowy- możliwość korzystania i nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy, dodatkowo to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu.

    To, jaki rodzaj leasingu wybrać zależy przede wszystkim od sytuacji podatkowej korzystającego. Leasing operacyjny pozwala na wykazanie wyższych kosztów podatkowych lub zaliczenie kosztów leasingowych w krótszym czasie. Natomiast, jeżeli dopiero rozwijamy firmę i wykazujemy niskie dochody, leasing finansowy pozwoli uwzględnić koszty podatkowe w późniejszych latach.

Dlaczego warto skorzystać z tej formy finansowania?
    Korzyści wynikające z zawarcia umowy leasingu:
- jest wygodniejszy, bo nie wymaga tylu formalności i zabezpieczeń co np. kredyt inwestycyjny, związane jest to przede wszystkim z faktem, iż firma leasingowa pozostaje właścicielem przedmiotu i w razie kłopotów z kontrahentem po prostu odbiera swoją własność,
- możliwość amortyzacji rzeczy, która jest przedmiotem umowy, dzięki czemu koszt fiskalny jest niższy,
- elastyczna forma finansowania, która daje przedsiębiorcy możliwość wyboru między niskimi opłatami i droższym wykupem, a wysokimi opłatami i zakupem za symboliczną złotówkę
- nie wymaga przedstawiania tak szczegółowych informacji jak biznes plan czy wyników finansowych z poprzednich lat
- możliwość zmiany harmonogramu opłat, przedmiotu leasingu, rezygnacji przed upływem okresu trwania umowy
- oszczędność- firma leasingowa jest w stanie wynegocjować przyśpieszenie dostawy, a także jej niższą cenę dostawy czy kwotę ubezpieczenia.

    Leasing, mimo iż jest stosunkowo nową formą finansowania w Polsce już teraz ma ogromną liczbę swoich zwolenników. Jego popularność można zauważyć w każdym sektorze gospodarki. Również ze względu na dużą ilość zalet stał się konkurencyjną formą finansowania przedsiębiorstw względem kredytu bankowego.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Lubelskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Lubelskie

  Newsletter