Stosowanie strategii cenowych w firmach

Stosowanie strategii cenowych w firmach

    Cena stanowi pieniężny wyraz wartości, którą produkt reprezentuje, stanowi wyrzeczenie poniesione przez kupującego, aby zaspokoić potrzebę. Kształtowanie się cen na rynku ma wpływ zarówno na decyzje konsumentów jak i producentów, które determinują stan równowagi rynkowej. Często polityka cenowa przedsiębiorstw koncentruje się na maksymalizowaniu przychodów ze sprzedaży, zapominając o roli ceny w postrzeganiu samych produktów przez klientów. Wykorzystanie ceny jako elementu pozycjonowania marki na rynku ma wpływ nie tylko na wybór docelowych klientów, ale także konkurencji.

Dlaczego firmy stosują strategie cenowe?

    Strategia cenowa jest jedną z technik walki konkurencyjnej. Obejmuje szereg decyzji dotyczących kształtowania cen dopasowanych do warunków rynkowych. Firma może jednocześnie stosować różne strategie w zależności od produktu, segmentu czy rynku. Do głównych celów jej stosowania zaliczamy:
- zwiększenie udziału firmy w rynku,
- wyparcie konkurentów,
- budowanie określonego wizerunku firmy,
- przyśpieszanie wprowadzania produktu na rynek,
- maksymalizacja zysku z zaangażowanego kapitału.


Planowanie wyboru strategii
    Możemy wyróżnić dwa rodzaje czynników oddziałujących na formułowanie strategii cenowych. Pierwszy z nich odnosi się do zewnętrznych źródeł takich jak klienci, konkurencja, uczestnicy kanału dystrybucji i regulacje prawne. Dodatkowo musimy brać pod uwagę interes własny firmy, poniesione koszty, próg rentowności, wybór rynku docelowego, ustaloną strategię produktu oraz inne podjęte działania marketingowe. Proces ustalania cen szczególnie przydatny jest w zarządzaniu produktem biorąc pod uwagę poszczególne fazy cyklu jego życia. W ustalenia poziomu wrażliwości klientów na cenę oraz kształtowanie się popytu wobec jej zmiany pomocne jest przeprowadzenie badań rynkowych. Jeżeli jakość produktu i oferowane przez niego korzyści uzasadniają cenę, wrażliwość klientów wobec zmian ceny jest niższa.


Rodzaje strategii cenowej:
1. Strategia zbierania śmietanki - stosowana wobec produktów nowych bądź najbardziej pożądanych spośród istniejących i polega na zawyżaniu cen w krótkim czasie, co pozwala na zebranie maksymalnych zysków.
2. Strategia cen prestiżowych- odnosi się do produktów luksusowych, reprezentujących wysoką jakość produktu, zastosowanie wysokiej ceny działa w tym przypadku w sposób motywacyjny na klientów w celu zakupu i posiadania takiego produktu.
3. Strategia penetracji- opiera się na sprzedaży masowej produktów, dla których został ustalony bardzo niski poziom cen przy jednoczesnym zastosowaniu intensywnej promocji.
4. Strategia eliminacyjna konkurentów- stosowanie niskiego poziomu cen, często poniżej kosztów w celu wyeliminowania konkurencji bądź przeciwdziałania wchodzeniu na rynek nowych podmiotów, które mogą zagrozić obecnej pozycji firmy.
5. Dominacja- charakteryzuje się obniżaniem cen wraz ze spadkiem kosztów produkcji, stosowana jest zazwyczaj przez duże firmy, skutkuje eliminacją słabych i młodszych konkurentów.
6. Parasol cenowy- także związany jest ze spadkiem kosztów produkcji, jednak firma początkowo wykorzystuje ten fakt do szybszego odzyskania zainwestowanego kapitału.


    Właściwe stosowanie polityki cenowej to najskuteczniejsze narzędzie mające wpływ na wzrost zysków bez wzrostu dodatkowych kosztów.
Warunkiem jest jednak dopasowanie jej do całej strategii marketingowej firmy.


wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Podlaskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Podlaskie

  Newsletter