Faktoring jako narzędzie finansowe

Faktoring jako narzędzie finansowe
     Każdy zdobyty klient to dodatkowe źródło dochodu, osiągnięty zaś zysk pozwala na dalsze inwestycje. Jednak nie zawsze wydany towar wiąże się z kilkoma zerami na koncie firmy. Często należności od klientów pozostają przez długi okres tylko zamrożonymi złotówkami wirtualnego dochodu. Aby takie sytuacje nie hamowały rozwoju naszej firmy warto zastanowić się nad innym sposobem ich odzyskania. Z pomocą przychodzą wtedy firmy faktoringowe, które dostarczą nam pożądanej gotówki i odciążą od ryzyka niewypłacalności naszych dłużników.

Istota faktoringu
    Faktoring to rodzaj pośrednictwa handlowego i polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje (firmy faktoringowe, banki oraz firmy windykacyjne i leasingowe- dla których faktoring stanowi tylko jedną z świadczonych usług) nie przeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, które powstały z tytułu dostaw towarów i usług. Jednak sama oferta faktorów (czyli firm oferujących usługi faktoringowe) jest dużo szersza i obejmuje także dodatkowe finansowanie oraz inne usługi związane z obsługą wierzytelności.

    Oferta faktora wiąże się głównie z czterema działaniami:

        - faktoring bez przejęcia ryzyka (z regresem)
        - faktoring z przejęciem ryzyka ( bez regresu)
        - faktoring eksportowy
        - faktoring importowy

Dlaczego warto skorzystać?

    Firma faktoringowa regulując stosunki przedsiębiorstwa z dłużnikami usprawnia całe jej działanie. Dzięki jej wsparciu poprawia się nasza płynność finansowa, transakcje są zabezpieczone, wzrasta elastyczność i konkurencyjność firmy, obniżają się koszty związane z administrowaniem należności, a firma może monitorować i kontrolować działania dłużników.

Zakres usług oferowanych przez faktora jest szeroki i obejmuje:

- obsługę wierzytelności- księgowanie, dokonywanie rozliczeń oraz sporządzanie raportów, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z należnościami
- przyśpieszenie napływu kapitału z tytułu dostarczenia towarów i usług- firma faktoringowa nabywając nie przeterminowane należności wypłaca środki jeszcze przed upływem terminu płatności
- finansowanie w zakresie określonego limitu dostosowanego do potrzeb firmy oraz w ramach napływu należności od odbiorców
- przejęcie ryzyka finansowego związanego z niewypłacalnością odbiorców.

    Rozrastająca się wciąż konkurencja zmusza firmy do oferowania wydłużonych terminów płatności dla odbiorców w celu ich pozyskania i utrzymania. Jednak takie działanie wiąże się z ryzykiem utraty płynności finansowej. Faktoring pozwala na szybkie i łatwe odzyskanie należnych pieniędzy, dodatkowo obniżając ryzyko związane z transakcjami oraz zapewniając sprawne działanie i możliwość stałego rozwoju przedsiębiorstwa.

wróć do kategorii... Autor: redakcja Budujemyfirme.pl

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

    Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm - Wielkopolskie

  Newsletter