Dlaczego planować, dlaczego pisać biznes plan??? cz. 2

Dlaczego planować, dlaczego pisać biznes plan??? cz. 2
    Dobrze sporządzony i zrealizowany biznes plan jest kluczowym dokumentem umożliwiającym ocenę i precyzującym metody zarządzania określonego rodzaju typami działalności gospodarczej. Nierzadko zmusza on również przedsiębiorców do ponownego przemyślenia stosowanych przez nich metod, uzmysławia im luki w wiedzy, wymaga podejmowania decyzji oraz sprzyja realizacji spójnej i jednolitej strategii. W trakcie przygotowywania tego biznes planu rozważa się ponadto wciąż nowe, odmienne koncepcje, konfrontując je z krytyczną i konstruktywna oceną, zmierzającą - już na tym etapie - do wykrycia uchybień oraz luk i podjęcia kroków umożliwiających przygotowanie się podmiotu na wypadek niewykluczonego wystąpienia przyszłych, potencjalnych zagrożeń.

    Nie zawsze jednak zauważa się rolę biznes planu, jaką odgrywa on w kontekście funkcjonowania całej gospodarki narodowej, w swoistej skali makro. Nie docenia się jego faktycznej wartości użytkowej, dodanej oraz korzyści, jakie za sobą niesie jego zastosowanie. Statystyki są przerażające, albowiem szacuje się, że 90% małych firm nie umie napisać biznes planu. Przedkłada się to na statystyki upadku działalności gospodarczej. Przecież zdecydowanie „lepiej" opisać wizję swojego przedsięwzięcia na kartce, udowadniając sobie przy tym wiele rzeczy mających - przy wykorzystaniu działań opierających się na analizie racjonalnej i/lub odnoszących się do zasad logicznych sensu stricte - charakter de facto niemożliwych. Koszt takiej kartki papieru jest znikomy w porównaniu z kosztami założenia działalności gospodarczej w sposób strategicznie „legalny". Wynikiem kilku minut poświęconych jak najbardziej nieskrupulatnej i skrajnie subiektywnej ocenie nielicznych aspektów, dotyczących otoczenia nowo powstającej firmy, będzie rychłe powstanie zjawisk niepożądanych, tudzież uwidocznienie się naturalnych mechanizmów rynkowych, uderzających w słabe strony przedsiębiorstwa, obnażających tym samym rzetelność analizy opartej na przysłowiowej kartce papieru. Podówczas „przedsiębiorca" próbując znaleźć przyczyny niepowodzenia będzie skutecznie tkwił w nieświadomości, a tymczasem jego podmiot gospodarczy - w wyniku nie podjęcia działań nie tylko prewencyjnych, ale i w ogóle naprawczych, będących bezpośrednim skutkiem braku dokonania diagnozy - nieuchronnie winien zmierzać do bankructwa. A mogło być zupełnie inaczej... wystarczył dobry biznes plan.

    Brak popytu, silna konkurencja, nowe przepisy podatkowe, zła lokalizacja, wahania koniunkturalne itp. to czynniki, powodujące wiele zamieszania i problemów, mogące zdestabilizować strukturę i strategię niejednej firmy, szczególnie zaś małych przedsiębiorstw. Gruntowna analiza rynku - poparta faktami i odpowiednią diagnozą sytuacji przedsięwzięcia - realizowana w oparciu o zasady planowania długofalowego, może przyczynić się do przezwyciężenia negatywnych skutków prowadzenia działalności gospodarczej, tak bardzo prześladujących - w szczególności - polskich przedsiębiorców.

    Mając na uwadze szybko zmieniające się otocznie polityczne, kulturowe, rynkowe, powodujące powstawanie trudno przewidywalnych zmian wielkości ekonomicznych, finansowych i gospodarczych, pozornie nie dziwi brak wiary w skuteczność samego planowania i prognozowania w postaci biznes planu. Pozornie, bowiem należy pamiętać, że biznes plan nie jest realizacją, ale opisem możliwości realizacji określonego przedsięwzięcia. Nie ma 100% skutecznych metod oceny błędów prognozowania przyszłych wartości wielkości gospodarczych. Nie znaczy to jednak, że nie należy podejmować żadnych działań prognostycznych. Lepszy jest nawet niezbyt dokładny biznes plan, niż żaden. Umożliwia on bowiem nie tylko zdefiniowanie kierunków rozwoju firmy ale również zdefiniowanie działań, możliwości czy też zagrożeń, z którymi firmie przyjdzie się zmierzyć. Pozwoli on osobom zarządzającym na umiejscowienie firmy w przestrzeni biznesu i uświadomienie społeczno - ekonomicznej roli przedsiębiorstwa na danym rynku. Dlatego właśnie biznes plan jest tak bardzo doceniany w krajach rozwiniętych. Te same zmiany polityczne, kulturowe, rynkowe, które podważają wiarę w skuteczność biznes planu jednocześnie umacniają jego rolę w polskiej gospodarce". Należy pamiętać, że „jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, prawdopodobnie wylądujesz gdzieś indziej" (Laurence J. Peter). Zatem warto znać swoje cele...

wróć do kategorii... Autor: Gracjan Czak

  Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Tel: 793 024 625
  E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

  Nasze e-booki:

  Dotacje dla firm: Pomorskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

  Czytaj więcej...
  Dotacje dla firm: Pomorskie

  Newsletter