Doradztwo Gospodarcze

Nasza firma oferuje również usługi doradztwa gospodarczego. W skład usług wchodzi:

1) Zarządzanie strategiczne.

Przed założeniem firmy zawsze powinno się zaplanować działania własnej firmy na przestrzeni 3 lat. Głównym zadaniem początkującej firmy jest przetrwanie jak najdłużej w zmiennych warunkach rynkowych. Z punktu widzenia tego celu przedsiębiorstwa postrzega się jako podmioty wytwarzające pewne wartości i wymieniający te wartości na inne - niezbędne do przetrwania i dalszego rozwoju. Zapewnienie długoterminowego przetrwania prowadzonych przez nas firm jest głównym zadaniem zarządzania strategicznego. strategicznego.

2) Struktury organizacyjne.

Usługi doradcze w zakresie struktur organizacyjnych obejmuje przede wszystkim diagnozę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa i przy pomocy optymalizacji istniejących struktur organizacyjnych oraz procesów w niej zachodzących pokazać kierunki rozwoju oraz opracowanie - w razie potrzeby - programu restrukturyzacji. W niektórych przypadkach realizujemy również powstawanie nowych struktur. Przy większości realizacji aktywnie uczestniczymy w tym procesie i pomagamy uniknąć błędów. Przeprowadzanie faktycznej, a nie tylko formalnej zmiany struktury organizacyjnej firmy jest naszym standardem i na tę właśnie korzyść ze współpracy z naszą firmą chcielibyśmy zwrócić Pańsstwa szczególną uwagę.

3) Systemy motywacyjne.

Realizujemy kompleksowe projekty doradcze z zakresu systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwach. Początkowo należy wykonać analizę i ocenę aktualnej sytuacji, wraz z rekomendacjami dalszych działać. Na tej podstawie właściciel firmy może podjąć decyzję o kierunku i zakresie proponowanych ewentualnych zmian. Po opracowaniu koncepcji zmian oraz przygotowaniu strategii następuje jej wdrożenie.

4) Zarządzanie finansami.

Realizacja wcześniej określonych celów strategicznych firmy, jest zawsze uwarunkowana dostępnością odpowiednich zasobów finansowych. Nie zależnie od tego, czy przedsiębiorstwo dysponuje własnymi środkami, czy też korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania, najważniejsze jest racjonalne gospodarowanie tymi zasobami. Zarządzanie nierozłącznie uwarunkowane jest precyzyjną wiedzą o planowanych działaniach gospodarczych. Wizja przyszłych działać powinna również uwzględniać jej skutki finansowe.

5) Technologie informatyczne.

Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem należy traktować jako kompleks funkcji oraz stanowi sposób organizowanie jego działalności. Zintegrowane zarządzanie cechuje się dużą liczbą informacji, które muszą zostać dokładnie zanalizowane i natychmiast dostarczane po ich uzyskaniu przez organizację. Jakość systemu informacyjnego decyduje o jakości procesu zarządzania. Stanowi on integralną część systemy informacyjnego działającego w oparciu o technologie informatyczne.Warunkiem osiągnięcia sukcesu jest jednak profesjonalna i sprawna realizacja, która przyczyni się do lepszego i efektywniejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jeśli masz dalsze pytania, bądą jesteś zainteresowany/a ofertą to prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe:
           

            Serwis BudujemyFirme.pl
           
ul. św. Filipa 23/3
            Kraków 31-150

            Kom.:
793 024 625

            E-mail: doradca@budujemyfirme.pl - zamówienia, zlecenia, współpraca,


            04 1140 2017 0000 4602 0849 6806
            MultiBank


W razie pytań, zamówień prosimy o kontakt z naszymi doradcami serwisu BudujemyFirme.pl:

Powrót
W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel: 793 024 625
E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

Nasze e-booki:

Dotacje dla firm - Wielkopolskie

  Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej

Czytaj więcej...
Dotacje dla firm - Wielkopolskie

Newsletter