Polityka Prywatności

Oto zasada Polityki Prywatności serwisu BudujemyFirme.pl, która bedzie zawsze aktualna:

Dane osobowe lub adresowe osób korzystających z serwisu BudujemyFirme.pl nie są sprzedawane, ani udostępniane osobom trzecim. Podczas korzystania z serwisu BudujemyFirme.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie (najczęściej będzie to imię i adres e-mail). Dane, o które będziesz proszony, to dane niezbędne do poprawnego działania poszczególnych usług, funkcjonujących w ramach serwisu BudujemyFirme.pl

Niepodanie tych danych, zablokuje możliwość korzystania z usługi, której te dane dotyczyły.

Korzystanie z bezpłatnych kursów e-mailowych i newslettera w serwisie budujemyfirme.pl

W serwisie BudujemyFirme.pl istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów dystrybuowanych poprzez pocztę elektroniczną. Aby móc skorzystać z tych usług, wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail oraz ew. innych danych takich jak płeć. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są także do listy mailingowej newslettera BudujemyFirme.pl Adres e-mail jest niezbędny do przesłania wiadomości osobie zapisującej się na dany kurs i newsletter. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu w przesyłanych do niego wiadomościach e-mail. Dane dotyczące płci pozwalają dostosować wysyłane wiadomości do płci odbiorcy, poprzez użycie odpowiednich zwrotów (np. skorzystałeś - skorzystałaś).

Osoba zapisana na poszczególne kursy i newsletter oferowany przez serwis BudujemyFirme.pl w każdej chwili może się z nich wypisać, co spowoduje trwałe usunięcie danych osobowych i kontaktowych danej osoby, związanych z konkretną usługą, z której użytkownik chcę zrezygnować.
Na końcu każdej wiadomości wysyłanej przez serwis BudujemyFirme.pl umieszczony jest link, który umożliwia usunięcie adresu e-mail i innych danych osobowych z bazy mailingowej dotyczącej konkretnej usługi, z której użytkownik wcześniej korzystał. Usunięcie danych nie blokuje możliwości ponownego skorzystania z usługi, chyba że zaznaczono inaczej.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis BudujemyFirme.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu BudujemyFirme.pl i tematyki z nim związanej, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Serwis BudujemyFirme.pl dołoży wszelkich starań, aby przesyłane wiadomości były w jak największym stopniu przydatne i związane z tematyką serwisu BudujemyFirme.pl.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu BudujemyFirme.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu BudujemyFirme.pl, nie zapisuj się na żadne kursy i biuletyny i nie udostępniaj żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Serwis BudujemyFirme.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu BudujemyFirme.pl obowiązuje aktualna polityka prywatności, która jest zawsze dostępny na stronie głównej serwisu przy okienku newsletter.

 

Wróć na stronę glówną
W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel: 793 024 625
E-mail: doradca@budujemyfirme.pl

Nasze e-booki:

Dotacje dla firm: Mazowieckie

Dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Dotacje unijne dla polskich przedsiębiorców przewidziane na lata 2007 – 2013 będzie się odbywało zgodnie z zasadami regionalnej po

Czytaj więcej...
Dotacje dla firm: Mazowieckie

Newsletter